Strategi og retningslinjer

Illustrasjonen viser et liggende sølvkompassOffentlig sektors informasjons- og kommunikasjonsarbeid er langt mer komplisert og faglig utfordrende enn privat sektors. Ved utvikling av strategi og retningslinjer er det dermed ekstra viktig å jobbe målrettet og gjennomtenkt – ikke minst for å unngå fellene.

 

I all offentlighets bidrag:

I all offentlighet bidrar med kunnskap og erfaring og sørger for prosess, kvalitetssikring og forankring – slik at arbeidet som legges ned blir en god investering. Verden er endret, de fleste er blitt publisister og spesielt er bruk og tilstedeværelse i sosiale medier – komplisert.

Hensikten er at dere skal:

  • Ha en strategi som effektiviserer, samkjører og leder dere i samme retning
  • Ha en strategi som sikrer at publisistrollen ivaretas profesjonelt og målrettet
  • Ha et sett med retningslinjer som gir både administrativ og politisk ledelse, ansatte og folkevalgte trygghet i hvordan de kan ytre seg i og med sosiale medier
  • Sørge for at strategi og retningslinjer henger logisk sammen med øvrige strategier, planer og visjon
  • Ha strategi og retningslinjer som hjelper dere med å unngå unødvendige kommunikasjonskriser

Her er to referanser for strategijobbing:

Grunnleggende tenkemåte:

Offentlig sektors informasjons- og kommunikasjonsarbeid sees og planlegges i følgende tre perspektiv:

  • Demokratiperspektiv
  • Organisasjonsperspektiv
  • Samfunnsperspektiv

I all offentlighet jobber etter Balansemodellen – som ivaretar og balanserer disse tre perspektivene. Balansemodellen er skreddersydd for offentlig sektor og utviklet gjennom de siste fire årene.

Her er utfyllende informasjon om:

Kontaktinformasjon
Alf Tore Meling
417 63 473

 

28. oktober, 2014