Kurs, samlinger, seminar og foredrag

Sort/hvitt bilde av Alf Tore MelingI all offentlighet, ved Alf Tore Meling, har gjennom de siste fire årene bygget omfattende erfaring med å holde skreddersydde kurs, arbeidssamlinger, seminar og foredrag – for offentlige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, høyskoler/universitet og relevante konferanser.

 

Hensikten er å tilføre dere:

 • Oppdatert kunnskap, inspirasjon og motivasjon
 • Synliggjøring av bruksområder samt nytteverdi for sektorene, virksomhets- og funksjonsområdene
 • Bevisstgjøring i forhold til de mange mulighetene, fellene og fallgruvene

Det tilbys:

 • Times foredrag
 • Lengre seminarforedrag
 • Halvdagskurs
 • Heldagskurs
 • Arbeidssamlinger etter behov

Måten det jobbes på tilfører dere:

 • Praktisk nytte, samkjøring og effektivisering

Grunnleggende tenkemåte:

 • Sosiale medier er en naturlig del av det helhetlige informasjons- og kommunikasjonsarbeidet
 • Tradisjonelle kanaler spiller logisk sammen med de nye kanalene
 • De forskjellige kanalene og mediene velges utelukkende basert på mål og målgruppe(r)
 • De sosiale mediene innebærer mange muligheter, men også store utfordringer – og direkte risiko, særlig for offentlig sektor
 • Offentlig sektors informasjons- og kommunikasjonsarbeid må sees og planlegges i følgende tre perspektiv:
  • Demokratiperspektiv
  • Organisasjonsperspektiv
  • Samfunnsperspektiv

Kontaktinformasjon
Alf Tore Meling
417 63 473

 


 

Her er utfyllende informasjon om:

 

 

 

 

 

11. september, 2014