Kommunikasjonskalender / årshjul

Illustrasjonen viser en dagkalender, der det er skrevet 2016 - KommunikasjonskalenderMange hensyn skal tas og det er spesielt viktig at offentlig sektors informasjons- og kommunikasjonsarbeid er gjennomtenkt og målrettet. Uten en kvalitetssikret kommunikasjonskalender er det både tungt, vanskelig – og kostbart – å jobbe samkjørt og effektivt.

 

 

 

I all offentlighet bidrar med kunnskap og erfaring og sørger for prosess, kvalitetssikring og forankring – slik at kommunikasjonskalenderen blir en god investering. Her er arbeidssamling/workshop et godt arbeidsformat. For å få en reell kommunikasjonskalender kreves det god gammeldags jobbing, der klipp og lim-løsninger ikke er tilfredsstillende.

Hensikten er at dere skal:

  • Ha en kommunikasjonskalender (årshjul) som effektiviserer, engasjerer, motiverer og samkjører organisasjonen i samme retning
  • Sørge for at kommunikasjonskalenderen henger logisk sammen med mål, strategier, planer, visjon – samfunnsliv og årstider
  • Sørge for at alle virksomhetsområdene ser verdien av å bidra

Grunnleggende tenkemåte:

Offentlig sektors informasjons- og kommunikasjonsarbeid sees og planlegges i følgende tre perspektiv:

  • Demokratiperspektiv
  • Organisasjonsperspektiv
  • Samfunnsperspektiv

I all offentlighet jobber etter Balansemodellen – som ivaretar og balanserer disse tre perspektivene. Balansemodellen er skreddersydd for offentlig sektor og utviklet gjennom de siste fire årene.

Kontaktinformasjon
Alf Tore Meling
417 63 473


 

Her er utfyllende informasjon om:

 

29. oktober, 2014