Tjenester / bestill Alf Tore Meling

Spesialisering: Hvordan kan og bør offentlig sektor og myndighetene forstå og bruke sosiale/digitale medier – både i hverdag og krise – uten å bryte med demokratiets lover, forventninger og spilleregler?

 

Ta kontakt, eksempelvis om skreddersydde:

Bilde av Alf Tore Meling.

Alf Tore Meling

  • Foredrag
  • Kurs/ kunnskaps- og arbeidssamlinger
  • Analyser av sosiale medier-satsning
  • Kvalitetssikring av strategier, planer, veiledere, retningslinjer …
  • Rådgivning
  • Mentoring
  • Pilotstudier/utredninger/FoU-prosjekt

Telefon: +47 417 63 473
E-post: kontakt@ialloffentlighet.no

 

 

 

Alf Tore Meling

Alf Tore Meling er spesialist på sosiale medier i offentlig sektor og bidrar til at virksomheter innen offentlig sektor bruker sosiale og digitale medier som en profesjonell og målrettet del av den helhetlige kommunikasjonsmiksen.   Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i kommune-Norge (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

I all offentlighet

I all offentlighet er et uavhengig analyse og rådgivningsselskap som bidrar for offentlig sektor/ kommunal sektor. Selskapet ble etablert 9. februar 2010, av Alf Tore Meling.


10. april, 2016