Tid for analyse og evaluering

Illustrasjon som viser rødt og svart mikroskop på hvit bakgrunnI all offentlighet har flere års erfaring med analyse og evaluering av offentlige organisasjoners, kommuners og fylkeskommuners bruk av og tilstedeværelse i sosiale medier. Ta kontakt for en systematisk gjennomgang av hva dere gjør i dag, hvordan dere framstår, hva dere oppnår og om mål, strategier og planer er hensiktsmessige.

 


Vi lever helt klart i dokumentasjonens tid og dette tilbudet gir dere mulighet til å legitimere videre satsning, ressursbruk og finansiering – samt å få kvalifiserte råd om finjusteringer og forbedringsområder, ene og alene for å bli enda bedre.

Sluttrapporten som leveres består av følgende:

 1. Status
 2. Effekt
 3. Kvalitet
 4. Potensiale
 5. Råd

Hensikten er at dere skal kunne:

 • Jobbe enda mer bevisst og målrettet
 • Jobbe enda mer effektivt og samkjørt
 • Kunne ligge i forkant og dermed være proaktive
 • Forebygge kommunikasjonskriser
 • Legitimere videre satsning og finansiering, hos ledelsen og innen organisasjonen/ blant stakeholders
 • Bli enda bedre

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om systematisk analyse og evaluering av hvordan din organisasjon faktisk framstår i sosiale medier og om dette henger sammen med mål, kommunikasjonsstrategier og planer.

Oppdrag med analyse og evaluering kan bestilles for:

 • En arbeidsdag (minimum)
 • To arbeidsdager
 • Tilpasset tidsbruk

 

Kontaktinformasjon
Alf Tore Meling
417 63 473

 

 


 

Her er utfyllende informasjon om:

19. august, 2014