Tjenester

I all offentlighet ved Alf Tore Meling har seks års erfaring med å jobbe for Kommune-Norge og virksomheter innen andre deler av offentlig sektor. Alle oppdrag skreddersys oppdragsgivers behov, mål og utfordringer – knyttet opp mot sosiale medier som del av den helhetlige kommunikasjonsmiksen.

 

Ta kontakt, eksempelvis om:

  • Foredrag og kurs
  • Kunnskaps- og arbeidssamlinger
  • Strategiutvikling og strategisamlinger
  • Analyser og evalueringer
  • Kommunikasjonsrådgivning
  • Kvalitetssjekk av beredskapsplaner/krisekommunikasjon
  • Kvalitetssjekk av kommunikasjonsstrategier
  • Kvalitetssjekk av universell utforming av digitale-/sosiale medier
  • Pilotstudier/kartlegginger/utredninger/FoU-prosjekt

Her er utfyllende informasjon om:

Her er noen referanser:


Kontakt/om

I all offentlighet
v/ Alf Tore Meling
Telefon: 417 63 473
E-post: atm@ialloffentlighet.no

 

Alf Tore Meling

Alf Tore Meling er spesialist på sosiale medier i offentlig sektor og bidrar til at virksomheter innen offentlig sektor bruker sosiale medier som en profesjonell og målrettet del av den helhetlige kommunikasjonsmiksen. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i kommune-Norge (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

I all offentlighet

I all offentlighet er et uavhengig analyse og rådgivningsselskap som bidrar for offentlig sektor/ kommunal sektor. Selskapet ble etablert     9. februar 2010, av Alf Tore Meling.

18. mai, 2014