Spørsmål: Bør Oslos bydeler få delta i NM i Facebook for Kommune-Norge? Hva mener du?

21. mai, 2016

I juni er det nok en gang klart for NM i Facebook for Kommune-Norge. Tradisjonelt er det de helhetlige offisielle facebooksidene til landets kommuner og fylkeskommuner som konkurrerer. Spørsmålet nå er om Oslos bydeler skal få delta. Stor takk til alle som bruker kommentarfeltet til å si sin mening.

Torsdag 2. juni 2016 ble innlegget oppdatert med oversikt over bydelene i Oslo, rangert etter antall innbyggere og sett i forhold til antall facebooklikere.

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012), og medforfatter av KSs Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.


Annonse for Bedre skole:

Annonse for www.bedreskole.no

Nyhet, for deg som jobber i eller brenner for en bedre skole (Bedreskole.no åpnes i egen fane)


 

NM i Facebook for Kommune-Norge er etterspurt og populært

NM i Facebook for Kommune-Norge har vært arrangert flere ganger og dette er helt klart et populært tiltak. For å være sikker på at dette fortsatt er populært er abonnentene av Eksempel Kommune-nyhetsbrev spurt om råd. Svarene viser en overstrømmende interesse og dermed er det avgjort at det arrangeres nytt NM. Arbeidet har startet og resultatene publiseres tirsdag 7. juni.

Bør Oslos bydeler få delta?

Hittil er det kun Kommune-Norges helhetlige offisielle facebooksider * som har fått konkurrere. Per 21. mai er det 357 kommuner og 18 fylkeskommuner som har slike facebooksider. Dette betyr at det, basert på gjeldende regler er 375 facebooksider som står klar for vennskapelig konkurranse.

Spørsmålet er om landets hovedstad også bør få delta. Saken er imidlertid at Oslo kommune har organisert sin bruk av offisielle facebooksider med utgangspunkt i sine bydeler. Per 21. mai har 13 av Oslos 15 bydeler en offisiell facebookside. Bydelene er store. Eksempelvis har bydel Gamle Oslo rundt regnet 50.000 innbyggere og samlet sett har de Oslo 660987 innbyggere. Det er nok på høy tid å inkludere bydelenes facebooksider i konkurransen. Hovedargumentene vurderes som følger:

  • Oslos bydeler har langt flere innbyggere enn de fleste av landets kommuner.
  • Bydelenes offisielle facebooksider fremstår og driftes på samme måte som kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige offisielle facebooksider, og er dermed direkte sammenlignbare med de øvrige konkurrentene.
  • Landets hovedstad bør være representert i konkurransen, og bydelenes offisielle facebooksider åpner for dette.

I all offentlighet er som arrangør klar til å inkludere Oslos bydeler, men ønsker råd fra deg og dere før endelig beslutning fattes.

Her er oversikt over Oslos bydeler, rangert etter størrelse

Bydeler i Oslo Innbyggere per januar 2016 (SSB) Offisiell facebookside Facebooklikere per 2. juni 2016
Frogner  57 010 Nei  –
Grünerløkka  56 283 Ja 1329
Gamle Oslo  51 444 Ja 1666
Nordstrand  50 082 Ja 907
Østensjø  49 821 Ja 1059
Nordre Aker  49 781 Ja 982
Alna  49 224 Ja 1221
Vestre Aker  47 885 Ja 981
Sagene  41 566 Ja 761
Søndre Nordstrand  38 405 Nei  –
St. Hanshaugen  37 263 Ja 1102
Ullern  32 757 Ja 6090
Stovner  32 153 Ja 7193
Bjerke  30 937 Ja 1100
Grorud  27 419 Ja 4822

 

Stor takk til alle som bruke kommentarfeltet, nederst på siden, til å si sin mening!

Saken fortsetter under illustrasjonen

Illustrasjonen viser en grov skisse av Oslos skyline

Oslo kommune består av 15 bydeler. 13 av disse har offisielle facebooksider.

NM i Facebook innebærer mye arbeid – sponsor vurderes

Hittil er NM i Facebook gjennomført av I all offentlighet, og all tidsbruk og kostnader er følgelig dekket av I all offentlighet. Arbeidsmengden er så stor at det kunne vært hyggelig å få dekket tidsbruken av en sponsor. Her er det naturligvis uaktuelt at virksomheter fra kommunal sektor kan stille som sponsor. Det søkes derfor etter en uavhengig sponsor som synes det er hyggelig å kunne få bidra, og som samtidig har interesse av å eksponere seg for Kommune-Norge, og det øvrige offisielle Norge. Her er kontaktinfo.

Med vennlig hilsen

Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473

* Definisjon: Helhetlig offisiell facebookside

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr at kommunale facebooksider som representerer en sektor/etat, virksomhet, bydel, planarbeid – eller som skreddersys for én spesiell målgruppe – ikke regnes som en helhetlig offisiell facebookside.


Annonse for Bedre skole:

Annonse for www.bedreskole.no

Nyhet, for deg som jobber i eller brenner for en bedre skole (Bedreskole.no åpnes i egen fane)