Sosiale medier som offentlig ansatt, og som privatperson. Her er en tankerekke du kan bruke

10. september, 2015

I forrige uke ble jeg bedt om å lage en hilsen til ansatte i Porsgrunn kommune. Hilsenen skulle handle om sosiale medier – holdt opp mot å både være offentlig ansatt og privatperson. Hilsenen ble fremført som en tankerekke, på Porsgrunn kommunes årlige bedriftskulturdag. Her gjengis tankerekken. Hva tenker du?

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

Porsgrunn kommunes bedriftskulturdag

For å samkjøre seg rundt kommunens verdier arrangerer Porsgrunn sin årlige bedriftskulturdag. I år var Porsgrunns eKommunikasjonsrådgiver – Thomas Naper – en av foredragsholderne. Hans tema var Etikk og sosiale medier og det var i den sammenheng han ba meg skrive en hilsen som han kunne formidle som avslutning på sitt foredrag. Jeg svarte ja og skrev en tankerekke, som han formidlet.

Tankerekken følger under bildet

På bildet, som ble tatt på Porsgrunn kommunes årlige Bedriftskulturdag, ser vi rundt regnet 200 ansatte sitte i salen. Foto: Thomas Naper

Bedriftskulturdagen, med rundt regnet 200 ansatte i salen. Foto: Thomas Naper.

 

Her er tankerekken

Tankerekken er skrevet som en håndfull med enkle setninger, men er naturligvis mer komplisert enn som så. Tanken er at den både kan brukes som en slags veileder – og som utgangspunkt for målrettet diskusjon.


« …

Åpen og opplyst samtale

Vi i Norge er heldige som har vår grunnlovfestede ytringsfrihet.
Langt fra alle er så privilegerte som oss. Offentlig sektor skal ivareta denne ytringsfriheten, informere sine innbyggere aktivt og legge forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale. Til dette fungerer sosiale medier som nyttige verktøy.

Som ansatt

Som ansatte skal vi også ivareta våre innbyggeres og medarbeideres personvern og IT-sikkerhet. På dette området innebærer sosiale medier viktige utfordringer. Vi har lover og forskrifter å forholde oss til, og vi må følge med på hva vi gjør.

Som privatperson

Som privatpersoner er ytringsfriheten vår fulle rett og med sosiale medier er de fleste av oss blitt publisister. Dermed står vi også ansvarlig for hva vi publiserer. Her kommer vi langt med god gammeldags «sunn fornuft».

Er vi usikre på hva som er «rett og galt» er det alltid lurt å «telle til tre» og tenke oss om. Er vi fortsatt usikre kan vi ta en prat med venner, familie, kolleger eller ledere.

Omtanke og respekt

Sosiale medier innebærer både muligheter og utfordringer – både i jobb og i privatliv. Bruk dem, men bruk dem med omtanke og respekt!

Vær bevisst – både på jobb og i fritid.

Beste hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

 … »


Fellene det ofte gås i

I offentlig sektor er sosiale medier holdt opp mot å både være offentlig ansatt og privatperson, stadig et hett tema. Det lages retningslinjer, både for ansatte og for folkevalgte. Noen er gode mens andre er i direkte strid med Norsk lov. Fellene det ofte gås i handler om lovstridig lojalitetsplikt og om at virksomhetens eget omdømme gis forrang i forhold til vårt demokratis spilleregler.

Bildet viser mannesker som er stilt opp som et spørsmålstegn

I offentlig sektor er sosiale medier holdt opp mot å både være offentlig ansatt og privatperson, stadig et hett tema.

Lykke til!

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473

 

10. september, 2015