Slik motiverte åtte sosiale kommuner sine innbyggere til valgdeltagelse

19. september, 2013

I dette innlegget får du eksempler fra åtte sosiale kommuner som brukte sine tradisjonelle og sosiale kanaler til å motivere valgdeltagelse ved årets stortingsvalg.

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i Kommune-Norge (2012). I 2011 etablerte han Eksempel kommune. TjenesterMediaFagbloggE-postTwitterLinkedIn.

Les også:

De åtte kommunene

Her er de åtte kommunene eksemplene hentes fra, i alfabetisk rekkefølge:

 • Askøy kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Malvik kommune
 • Meløy kommune
 • Nøtterøy kommune
 • Orkdal kommune
 • Rissa kommune
 • Stjørdal kommune

Økt valgdeltagelse – sammenheng?

Det foreligger ingen mulighet til å sette eksemplene som beskrives i dette innlegget i direkte sammenheng med valgdeltagelsen i de enkelte kommunene. Det er uansett moro å kunne fortelle at:

 • Aurskog-Høland rapporterer en økning i valgdeltagelse på 3,4 prosent fra forrige stortingsvalg, samt en økning på 11 % i antall forhåndsstemmer
 • Malvik kommune melder om valgdeltagelse på 81,4 prosent – 3 prosent over landsgjennomsnittet – og hele 60 prosent økning i antall forhåndsstemmer, sammenlignet med stortingsvalget i 2009. Valgdeltagelsen i Malvik var på 78,2 prosent i 2009
 • Rissa kommune opplevde en økning i valgdeltakelsen på rundt regnet 10 prosent fra forrige stortingsvalg, samt en økning på rundt regnet 25 % i antallet forhåndsstemmer
 • Stjørdal kommune melder om økning i valgdeltagelse fra 75,5 prosent i 2009 til 78,1 prosent ved årets stortingsvalg. Antall forhåndsstemmer økte med 8,5 prosent ved årets valg, sammenlignet med 2009

Askøy kommune

Slik brukte Askøy sin helhetlige offisielle facebookside:

 • 12. august : Informasjon om forhåndsstemming
 • 2. september: Informasjon om forhåndsstemming
 • 6.september: Varsel om at det var siste dag for forhåndsstemming
 • 9.september: Ønsket alle et godt valg og oppfordret alle til å stemme
 • 9.september: Informerte om opptellingsresultat av forhåndsstemmer
 • 10. september: Informerte om valgresultatet, med fokus på resultatene for Askøy, og lenket til nettsiden valg.no

Slik brukte de hjemmesiden
På hjemmesiden hadde de et eget område for Valget 2013, med fortløpende informasjon om valget – inkludert informasjon om lovverk, manntall, valgkort, stemmelokaler, tidspunkt, osv. I ettertid ser de at en hel del av dette også burde vært publisert på kommunens helhetlige offisielle facebookside.

Slik brukte de Twitter
Denne gang ble kommunens twitterprofil kun brukt 6. september – til å  informere om valglokalene.

Blogg-askoy-bilde-572pix

Skjermdump fra Askøy kommunes helhetlige offisielle facebookside

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland la opp en offensiv sosial kampanje for å øke valgdeltagelsen. Kommunens helhetlige offisiell facebookside og YouTube-kanal ble brukt på en helhetlig og gjennomført måte – ved hjelp av mange bilder og flere egenproduserte YouTube-videoer.

Blogg-aurskog-h-bruker-youtube-572pix

Skjermdump av Aurskog-Hølands YouTube-kanal

Blogg-aurskog-h-brukerfb-album-572pix

Skjermdump av Aurskog-Hølands fotoalbum på Facebook

Malvik kommune

Fra Malvik kommune fortelles det at forhåndstemmeperioden fram mot Stortingsvalget var en morsom og hektisk periode på servicetorget – som jobbet tett med valgkomiteen i tiden hvor forhåndsstemmene ble avgitt, samt på selve valgdagen.

Informasjon om forhåndsstemming på rådhuset i Hommelvik ble løpende oppdatert på kommunens helhetlige offisielle facebookside. Bruk av bilder ble prioritert.

De jobbet bevisst med å dele og spre informasjon. Grunntanken var at informasjonen skulle være konkret og høyaktuell.

Blogg-malvik-h-brukerfb-bilder-572pix

Skjermdump fra Malvik kommunes helhetlige offisielle facebookside

Slik brukte de kommunens helhetlige offisielle facebookside:

 • 12. august: Første dag ordinær forhåndsstemming informasjon og oppfordring
 • 20. august: Sekundering samt påminnelse om når det kan stemmes på Rådhuset
 • 27. august: Informasjon med bildedryss

Informasjon om når de var ute på eksternt mottak av forhåndsstemmer ble vurdert som veldig viktig, for å kunne ha tilbud til flest mulig. De publiserte fire facebookmeldinger om når og hvor innbyggerne kunne bruke de eksterne mottakene.

Meløy kommune

På tross av begrenset bemanning, som både skal ivareta selve gjennomføringen av valget og kommunikasjonsarbeidet, er det å være på sosiale medier på en slik dag svært viktig for Meløy kommune. Sosial kommunikasjon blir dermed høyt prioritert. Ved å bruke kommunens offisielle facebookside i samspill med hjemmesiden ser de at innbyggere gis bedre mulighet til å holde seg oppdatert om valget.

Det var også avtalt med valgstyret (formannskapet) at all informasjon først skulle publiseres på hjemmesiden og facebooksiden – før de kunne meddele sine partikolleger om valgresultatet!

Meløy kommune publiserte løpende om valget opp mot valgdagen, men hovedtrykket ble lagt på uken før – og på selve valgdagen.

I løpet av valgdagen la de ut følgende meldinger på kommunens helhetlige offisielle facebookside:

 • Melding med bilde fra et valglokale med oversikt over alle stemmelokalene i kommunen ble publisert da valglokalene åpnet
 • Status om at det var økning i antall forhåndsstemmer sammen med bilde fra valgstyrets opptelling
 • Statusmelding kl. 19:00 da valglokalene stengte
 • Statusmelding med bilde da stemmeurnene begynte å ankomme rådhuset
 • Resultatet av forhåndsstemmingen
 • Til slutt det endelige valgresultatet med valgdeltakelse

Den sosiale valgsatsningen ble belønnet med at kommunens helhetlige offisielle  facebookside passerte «1000-grensen» i løpet av valgdagen, kvelden og natten. Dette er betydelig for en kommune med 6559 innbyggere og Connie Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Meløy kommune, utrykker det som følger:

I løpet av kvelden og natten passerte vi den magiske 1000-grensen og økte antall likere fra 996 til 1029.

Det er utrolig morsomt å se at selv om riksmediene og nettavisene er fulle av valgstoff,  så er interessen for kommunens valginformasjon stor på sosiale medier.

Facebook er et fantastisk kommunikasjonsverktøy og vi har etter 2 ½ års bruk kun gode erfaringer med denne kanalen!

Connie Olsen

 

Blogg-meloy-bilde-572pix

Skjermdump fra Meløy kommunes helhetlige offisielle facebookside

Nøtterøy kommune

Nøtterøy kommune publiserte tre valgrelaterte meldinger på sin helhetlige offisielle facebookside:

 • Den første meldingen publiserte de den 27. august – for å motivere de unge velgerne til å gå til valgurnene. Denne meldingen koblet de opp mot skolevalget på en av de videregående skolene
 • Den andre meldingen publiserte de søndag 8. september – for å nå ut med informasjon om valglokalene og åpningstider. Denne meldingen lenket til infoside på kommunens hjemmeside
 • Den tredje meldingen publiserte de på selve valgdagen – med en appell for å oppfordre innbyggerne til å stemme

Blogg-notteroy-bilde-572pix

Skjermdump fra Nøtterøy kommunes helhetlige offisielle facebookside

Orkdal kommune

Orkdal kommune forteller at de brukte sin helhetlige offisielle facebookside som informasjonskanal i samspill med lovpålagte offentlighetgjøringer i annonser samt tradisjonell informasjon på kommunens hjemmeside. Orkdal kommune har så få i samemantallet at dette valget kun foregikk som forhåndsstemming. Alle manntallsførte i samemanntallet fikk derfor tilsendt brev om hvordan valget skulle foregå i Orkdal.

I Orkdal la de vekt på å bruke kommunens helhetlige offisielle facebookside i oppkjøringen mot valget. Her er meldingene de publiserte fram mot valgdagen:

 • 23. august: Informasjon om tid og sted for forhåndstemming
 • 26. august: Informasjon om tid og sted for forhåndstemming
 • 2. september: Informasjon til studenter om hvor og hvordan de kan forhåndstemme
 • 4. september: Informasjon om forhåndstemming sammen med lenke til informasjonsfilm
 • 5. september: Siste melding om forhåndsstemming
 • 7. september: Informasjon om todagers valg i Orkdal kommune

Blogg-orkdal-bilde-572pix

Skjermdump fra Orkdal kommunes helhetlige offisielle facebookside

Rissa kommune

Rissa kommune benyttet sin helhetlige offisielle facebookside aktivt til å informere om mulighetene for forhåndsstemming, søndagsvalg og info om selve valgdagen. I tillegg informerte de om og oppfordret til deltakelse på politiske debatter og temamøter.

Slik brukte de sin helhetlige offisielle facebookside, i forkant av valgdagen:

 • 16. august: Info om mulighet for forhåndsstemming under Rissamartnan 2013
 • 21. august: Info om politisk debatt
 • 22. august: Minner om politisk debatt
 • 22. august: Info om forhåndsstemming
 • 24. august: Info om forhåndsstemming
 • 27. august: Info om “Demokratisk vorspiel”, valguke ved Rissa videregående skole
 • 30. august: Minner om forhåndsstemming
 • 3. september: Minner om åpent arrangement “Demokratisk vorspiel”
 • 4. september: Minner om at det kun er 2 dager igjen med forhåndsstemming
 • 5. september: Minner om åpent arrangement “Demokratisk vorspiel”
 • 6. september: Minner om at dette er siste dag med forhåndsstemming
 • 6. september: Info om søndagsvalg og åpningstider og stemmelokaler på valgdagen

På selve valgdagen publiserte de tre facebookmeldinger med stemningsbilder, for å motivere folk til å stemme.

Blogg-rissa-bilde-572pix

Skjermdump fra Rissa kommunes helhetlige offisielle facebookside

Stjørdal kommune

Stjørdal kommune, som har todagers valg, hadde grunnleggende behov for å informere om valglokaler og åpningstider. Stjørdal har dessuten opplevd at valgdeltakelsen er synkende ved tidligere valg og ønsket derfor å øke deltagelsen ved dette valget. I tillegg til kommunens hjemmeside og deres helhetlige offisielle facebookside benyttet de kommunens profiler på Twitter og Instagram, i sitt valgarbeid.

Dette gjorde Stjørdal kommune – hvor og hvorfor:

 • Søndag 8. september publiserte de informasjon om hvordan en går frem for å stemme sammen med en lenke til åpningstider på hjemmesiden. Begrunnelse: Valget har startet og det er nødvendig å informere om åpningstider på første valgdag. Kanaler: Hjemmesiden og Facebook.
 • Mandag 9. september startet de dagen med å å publisere en stemningshilsen for å gi folk en motiverende oppmuntring. Begrunnelse: De ønsket å holde oppmerksomhet rundt valget og dermed øke valgdeltakelsen. Kanaler: Facebook, Twitter og Instagram.
 • Mandag kl. 11 publiserte de en melding med valgvideo. Begrunnelse: Fin informasjon rundt det å stemme. Det er alltid noen som har spørsmål. Kanal: Facebook.
 • Mandag kl. 14:00 publiserte de bilde fra et av valglokalene i Stjørdal. Begrunnelse: De ville synliggjøre interessen for valget og dermed skape interesse for å stemme. Kanaler: Facebook, Instagram og Twitter.
 • Mandag kl. 19:00 publiserte de en melding om åpningstider. Kanal: Facebook og Twitter.
 • Mandag kl. 19:00 publiserte de bilde av deltakere i opptellingskorpset. Begrunnelse: De ønsker å vise at når velgeren har gjort sin del av jobben starter kommunens jobb med å telle opp stemmene. Kanal: Facebook.
 • Mandag kl. 20:30 publiseres melding om første valgkrets som avleverte stemmene. Begrunnelse: De ønsket å synliggjøre alt arbeidet som ligger bak å arrangere et valg. Kanaler: Instagram og Twitter (Her glemte de i farten å publisere på Facebook).
 • Mandag kl. 21:00 publiseres resultatet fra opptelling av forhåndsstemmer. Begrunnelse: Stor interesse for å se de første tallene. Kanaler: Hjemmesiden, Facebook og Twitter.
 • Tirsdag 10. september kl. 02:00 publiseres resultatet etter opptelling av alle stemmene. Begrunnelse: Vil publisere tabell på hjemmesiden slik at tallene er klare til morgenen. Kanal: Hjemmesiden.
 • Tirsdag morgen publiseres det endelige valgresultatet. Begrunnelse: Generell interesse blant folk, og ønske om å få trafikk inn på hjemmesiden. Kanaler: Hjemmesiden og Facebook.

Blogg-stjordal-bilde-572pix

Skjermdump fra Stjørdal kommunes helhetlige offisielle facebookside

Hva mener du om dette? Bruk kommentarfeltet!

Dette er et innlegg der dine meninger og innspill er vel så viktige som selve innlegget. Derfor: Flott om du deltar i kommentarfeltet!

-Alf Tore Meling