Sommereksempler fra det sosiale Kommune-Norge

14. august, 2013

I løpet av de 2,5 årene Eksempel kommune har eksistert, og fulgt Kommune-Norges bruk av sosiale medier, har vi observert det som skjer – stort sett daglig. I sommer valgte vi å ta en pause fra dette.

For å gi eksempler på hva som har skjedd i sommer ba vi derfor om tips – som vi fikk. I dette innlegget får du en gjennomgang som viser eksempler på hvordan ni sosiale kommuner har formidlet både hverdag og krise, i sine tradisjonelle og i sine sosiale kanaler.

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i Kommune-Norge (2012). I 2011 etablerte han Eksempel kommune. TjenesterMediaFagbloggE-postTwitterLinkedIn.

Les også:

De ni kommunene

Her er de ni kommunene eksemplene hentes fra, i alfabetisk rekkefølge:

  • Arendal kommune
  • Elverum kommune
  • Kongsvinger kommune
  • Orkdal kommune
  • Ringsaker kommune
  • Rissa kommune artikkel
  • Sarpsborg kommune
  • Sunndal kommune
  • Surnadal kommune

Takk til dere som sendte inn sommertipsene!

Arendal kommune

Arendal har lansert blogg. Dette er moro. De er ikke alene om å ha blogg, men det er heller ikke mange kommuner som har tatt dette spranget.

Her er Arendal kommunes nye blogg: Arendal Beta

arendal-blogg578

En kommunal blogg gir enda bedre mulighet til å synliggjøre det kommunen driver med – og hvordan det tenkes. Ikke minst muliggjør en blogg at kommunens medarbeidere deler av sin kunnskap.

 

Elverum kommune

Det er rett og slett faglig moro å se hvor bra og gjennomført Elverum kommune har benyttet sin helhetlige offisielle facebookside til å fortelle innbyggerne om hva de har fått igjen for skattepengene. Dette har de gjort ved å visualisere årsmeldingen i form av video og bilder. Bilden er er bygget som sympatiske, pedagogisk og smarte infographics. Videoen er publisert på YouTube som er brukt i samspill med Facebook. Gjennomføringen er herlig forbilledlig. Og utadvendt. Her følges Kommunelovens §4 på en nydelig måte. Hatten av for dere!

Elverum kommune ha brukt videoformatet til å lage en kortversjon av årsmeldingen for 2012. Denne ble er naturligvis publisert på YouTube og distribuert med kommunens helhetlige offisielle facebookside.

gronlivegen-bofelleskapx578

Viktige saker fra årsmeldingen ble formidlet i form av sympatiske og pedagogisk smarte infographics. Naturligvis på kommunens helhetlige offisielle facebookside. Dette bildet representerer en hel og gjennomarbeidet serie.

 

Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune har brukt sommeren til å presentere 10 topp turer (ikke toppturer) i Kongsvinger m/ omland. Dette er gjort med bilder, kart og veibeskrivelser. Beskrivelsene legges på web og publiseres på kommunens helhetlige offisielle facebookside –  ved hjelp av bilder og en liten tekst med lenke som naturligvis leder inn til nettside med utfyllende informasjon.

Det er en tosidig målsetning bak dette tiltaket: Bolyst og folkehelse. Bolyst i forhold til at Kongsvinger ønsker å fortelle folk innbyggerne og omland og hvilke turmuligheter som finnes. Dette er ikke samlet og presentert tidligere. Folkehelse i forhold til at de ønsker å få folk ut på tur, med opplevelser og turglede.

kongsvinger - turer

Kongsvinger kommune har brukt sommeren til å presentere 10 topp turer (ikke toppturer) i Kongsvinger m/ omland. For å fremme bolyst og folkehelse. Veldig bra!

 

Dette er et viktig tiltak. Vi ser at enkelte kommuner satser tilsvarende, men det er mange som bør la seg inspirere. Kudos og hatten av til Kongsvinger, og de andre kommunene, som motiverer folkehelse. Dette er viktig for landet vårt.

Les også: Kommune-Norge blir en sosial maktfaktor

Orkdal kommune

I juni hadde Orkdal kommune stort fokus på stemerettsjubileum og kommunens 50 års jubileum – i form av god dekning av arrangement, ved å bruke bilder og tekst.

12. juni arrangerte de åpent møte i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. De la de ut små referater med bilder – direkte fra møtet – på kommunens helhetlige offisielle facebookside.

Små korte meldinger rett fra møte er noe de har praktisert under de politiske møtene før ferien.

I juni satt de fokus på aktiviteter for barn og unge, blant annet med familidag med MOT i Orkdal og tilbudet for barn og unge «SommerOrkdal». Det spesielle her er at de lot prosjektleder for jubileumsuka og ungdomsleder få være administratorer for facebooksiden.

I juli har de også greid og opprettholde informasjonsflyten, på tross av ferieavvikling. I den perioden ble det i hovedsak delt aktuelt stoff fra andre sider. I august har det vært fokus på Toppidrettsuka.

orkdal-toppidrettsveka-578

I august har det vært fokus på Toppidrettsuka. Her bruker Gjengen hos Orkdal en av sine sterke sider – gode bilder og bildereportasjer.

 

Akkurat nå handler det – dessverre – om flom og vannskader i Orkdal kommune:

orkdal-vannskaderx578

Bekken fra Espabakken har gått over sine bredder og skaper flom i Klemmetsmoekra/Evjensområdet. Det er sendt ut melding til de som antas å være mest berørt i området. Orkdal kommune anbefaler alle om å følge med på sine eiendommer. Det er etablert kriseledelse.

Ringsaker kommune

Fra slutten av juni kjørte de kampanjen «Sommer i Ringsaker» der sosiale medier var en av kanalene som ble brukt. Hensikten med kampanjen er å få innbyggere, besøkende og folk med fritidseiendom i Ringsaker til å benytte seg mer av kommunens tilbud.

De har samlet ting å gjøre og steder å besøke i en brosjyre som blant annet er sendt alle med fritidseiendom.

For å få innbyggere og besøkende til å vise fram sin sommer i Ringsaker har de kjørt en konkurranse på Instagram – med emneknaggen #sommeriringsaker.

Her er lenken til facebookfanen med bildene

ringsaker-instagram-578

For å få innbyggere og besøkende til å vise frem sin sommer i Ringsaker har de kjørt en konkurranse på Instagram med emneknaggen #sommeriringsaker.

Konkurransen varer ut august, og det er kommet inn hundrevis av sommerlige bilder. Vinneren belønnes med en lokal opplevelse – som er overnatting i en tretopphytte og middag hos en av gårdskafeene.

Ringsaker har også gitt seks ungdommer mellom 14 og 18 år sommerjobb i juli. På de mest besøkte bryggene har disse ungdommene delt ut brosjyren sammen med gratis kaffe og boller. Båtfolket kommer fra alle kanter av Mjøsa om sommeren, og de ønsket å benytte muligheten til å friste de med alt det spennende som skjer i Ringsaker om sommeren.

Det er spennende å se hvordan Ringsaker kommune tenker helhetlig ved å kombinere sosiale medier med tradisjonelle medier.

Rissa kommune

Det er mangt som kan sies om Rissa kommune, noe det også gjøres – også i media. I juli fikk de flott og fortjent omtale i Adresseavisen. Rissa kommune markerte seg også svært sterkt i NM i Facebook, i april. Dette førte blant annet til oppslag i NRK – både på nett og i radio.

>> Her er sommerens avisartikkel om Rissa kommune

rissa-artikkel-578

Rissa kommune får mye positiv omtale i media.

Sarpsborg kommune

Sarpsborg har gjort et kraftig rykk i antall likere av sin helhetlige offisielle facebookside. I løpet av sommeren har de passert 7000 likere. Dette er en økning fra 5600 – da de toppet NM i Facebook, i april.

Sarpsborg kommune brukt sommerukene til å vise frem de menneskene som sørger for at innbyggerne får en fin sommer. De som klipper plenene, vanner blomstene, rydder badestrendene, plukker søppel, osv. Dette er de «skjulte heltene» som gjør den uvurderlig for at alt skal se fint ut.

De laget en serie på fire artikler som de publiserte på kommunens portal – og distribuerte på kommunens helhetlige offisielle facebookside. Én for hver uke. Samtidig brukte de bildene fra artiklene so forsidebilder på facebooksiden – sammen med en kort beskrivende tekst. I tillegg brukte de Instagram. En ypperlig miks av portal og sosiale medier.

sarpsborg-menneskene-578

Sarpsborg kommune brukt sommerukene til å vise frem menneskene som sørger for at innbyggerne får en fin sommer.

Sunndal kommune

Heldigvis er det hverdag det er mest av i vårt langstrakte Komune-Norge. Herlig å se når helhetlige kommunale facebooksider brukes til å synliggjøre ungdom som bruker litt av sommerferien til å lære.sunndal-skoleeksempel

Herlig å se at Sunndal kommune bruker sin helhetlige offisielle facebookside til å synliggjøre ungdom som bruker deler av sommerferien til å lære mer.

Surnadal kommune

Det er dessverre ikke sjelden at landets kommuner må fungere som krisekommunikatører. Slik Surnadal kommune har måtte gjøre i forbindelse med raset i Todalen. Her er det bare å ta hatten av for Surnadal kommune – og alle de andre kommunene som har måttet fungere som krisekommunikatører både i sommer – samt tidligere i år – både før, under og etter kriser.

Surnadal har brukt sin helhetlige offisielle facebookside til å informere løpende om om praktiske forhold relatert til raset og konsekvensene av raset.

surnadal-todalsraset-578

Hatten av for Surnadal kommune- og alle de andre kommunene som har måttet fungere som krisekommunikatører både i sommer og i tidligere år

Les også: Kommune-Norge mangler nasjonal kriseplan for sosiale medier

 

Hva mener du om dette? Bruk kommentarfeltet!

Dette er et innlegg der dine meninger og innspill er vel så viktige som selve innlegget. Derfor: Flott om du deltar i kommentarfeltet!

-Alf Tore Meling

14. august, 2013