Slik og derfor synliggjorde åtte sosiale kommuner årets refleksdag

25. oktober, 2013

I dette innlegget får du vite hvorfor åtte sosiale kommuner synliggjorde årets refleksdag. Takk til dere som sendte inn eksemplene!

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i Kommune-Norge (2012). I 2011 etablerte han Eksempel kommune. TjenesterMediaFagbloggE-postTwitterLinkedIn.

 

De åtte kommunene

Her er de åtte kommunene eksemplene hentes fra, i alfabetisk rekkefølge:

  • Granvin herad
  • Herøy kommune
  • Rakkestad kommune
  • Rissa kommune
  • Røyken kommune
  • Søgne kommune
  • Stjørdal kommune
  • Vindafjord kommune

 

Granvin Herad

Granvin herad Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.09.57

Granvin herad valgte å markera refleksdagen 17. oktober med innlegg på heimeside og facebookside. Bakgrunnen er at det er ei viktig sak, og me ynskjer ikkje mista nokon pga at dei ikkje har refleks. Målgruppa for eit slikt innlegg vil jo i utgangspunktet vera unge og vaksne, borna er ikkje mogleg å nå via facebook… Tanken er å skapa ansvarlege vaksne, som sørger for at både dei sjølve og borna har refleks, og læra viktigheten og nødvendigheten av å nytte refleks.I tillegg til å bruke heimesida og facebooksida til å spreie nyheten om refleksdagen har me oppfordra barnehage og skule om å ha oppe tema, samt at det vert eit tema i administrasjonen og elles i organisasjonen. Refleksdagen vart ein «snakkis»! Me sendte og ut refleksar til alle årets bøsseberarar i årets tv-aksjon, totalt 14 ungar og 15 vaksne.

Mari Mæland, arkivleiar

 

Herøy kommune

Heroy kommune Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.18.21

«Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» står det at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor byer og tettsteder i 2014. Fjorårets landsdekkende tellinger viser at 29 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks, så det er langt igjen. Den nasjonale Refleksdagen er et viktig bidrag for å nå målet.» Vi starta allereie 1.oktober med å promotere dagen på facebook. Vi har fått tak i refleks frå statens vegvesen (promotert på facebook)  som vi delar ut på servietorget og har kontakt med ein barnehage som markerar dette tema for tredje året på rad.

Charlotte Hauge
Informasjonskonsulent/servicetorgvert

 

Rakkestad kommune

Rakkestad Refleksdagen video Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.24.15

Rakkestad kommune postet videoen om bruk av refleks 4. oktober. Vi gjorde dette for å vise samfunnsansvar, at vi bryr oss om de som ferdes i trafikken og for at vi ønsker å være en kanal som beveger oss litt utenfor de tradisjonelle kommunale områdene. Vi har fått en del positive tilbakemeldinger på at vi bidrar på denne måten med informasjonsspredning.

Kåre Kristiansen
Leder servicekontor og IT

 

Rissa kommune

Rissa kommune Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.29.08

Rissa kommune ønsket å oppnå en generell bevisstgjøring av effekten av å benytte refleks. I tillegg ønsket vi å få folk til å benytte refleks på bakgrunn av den økte bevisstgjøringen og gjennom vår generelle oppfordring.
Vi la ut et bilde over våre refleksbånd kvelden før refleksdagen, med informasjon om at disse ble utdelt gratis til besøkende på rådhuset: I tillegg delte vi Utrykningspolitiet sin informative statusoppdatering og lokalavisens nettartikkel. På kommunens helhetlige facebookside ønsket vi å nå bredt, mens skoler og barnehager rettet fokuset mot barn og unge.

Erik Jakobsen
Leder Servicetorget / Informasjonsrådgiver

 

Røyken kommune

Royken kommune Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.33.04

Vi har lagt ut på kommunens Facebook side at det er Refleksdagen. Dette for å rette oppmerksomhet mot bruk av refleks.

Sally Thorbjørnsen
Konsulent, Servicetorget

 

Søgne kommune

Sogne kommune Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.36.47

Vi gjør dette for å fokusere på bruk av refleks, bevisstgjøring. Vi ønsker å nå flest mulig, primært voksne, siden de er dårligst på refleksbruk.

Bror Skrede
Rådgiver

 

Stjørdal kommune

Stjordal kommune Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.39.47

Refleksdagen ble markert med ett innlegg på Facebook og ett på instagram.På facebook ble det delt et bilde av refleks tidlig på morgenen 07:50 for å få fatt i folk i farta. De som er på veg til jobb, bringing i barnehage, skole, på buss / tog og de som sjekker Facebook sammen med nettavisene. Bildet på instagram ble lagt ut litt senere. Vi gjør det for å bedre trafikksikkerheten for barn og unge og få flere til å bruke refleks. De vi tenkte å nå mødre og fedre som gir sine barn og unge beskjed om å bruke refleks. De fleste myke trafikanter i Stjørdal er skoleelever.  Med å legge ut bilde tidlig ville vi nå flest mulig av våre følgere og deres venner.

Torill Ellingsen
Informasjonsrådgiver

 

Vindafjord kommune

Vindafjord kommune Refleksdagen Skjermbilde 2013-10-25 kl. 08.42.43

Refleksdagen kom litt brått på oss, men vi ville gjøre noe spennende. Nå når konkurransereglene er endret på Facebook er det lett og gøy å holde en enkel konkurranse. Årets refleks var Pondus og da vi ønsker mer følgere i aldersgruppen 18-30 var dette noe som kunne falle i smak. Vi fikk derfor laget en enkel konkurranse som det var lett for de å delta i samtidig som det var lett for oss å holde. Med å gjøre dette fikk vi spredd budskapet om Refleksdagen til flere enn vi hadde oppnådd med en vanlig post. Og jaggu har vi 10 stk. som nå traver fornøyd rundt med årets designrefleks.

Mona Jacobsen
Kontorlærling

 

Hva mener du om disse eksemplene? Bruk kommentarfeltet!

Dette er et innlegg der dine meninger, innspill og erfaringer er vel så viktige som selve innlegget. Derfor: Flott om du deltar i kommentarfeltet!

-Alf Tore Meling