Rask vekst i kommuner med helhetlige offisielle facebooksider

21. februar, 2014

I all offentlighets nyeste gjennomgangen viser at antall kommuner med helhetlige offisislle facebooksider vokser raskt. Antall fylkeskommuner med helhetlige offisielle facebooksider er uendret

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i Kommune-Norge (2012). I 2011 etablerte han Eksempel kommune. Han er også fag- og prosjektansvarlig for utredningen Sosiale kommuner 2013.


Les også:

Kommuner

Gjennomgangen viser at det per 20. februar 2014 er 291 kommuner (68%) som har etablert helhetlig offisiell facebookside. Samlet sett har disse 291 faceboksidene 311000 likere.

Fylkeskommuner

Gjennomgangen viser at det per 20. februar 2014 er 16 fylkeskommuner (84%) som har etablert helhetlig offisiell facebookside. Samlet sett har disse 16 faceboksidene 17135 likere.

Innlegget fortsetter under bildet

den-manualle-jakten-utfort-w572

Den manuelle gjennomgangen ble gjennomført av I all offentlighet ved Alf Tore Meling. Manuell gjennomgang innebærer individuelle facebooksøk der samtlige kommuner og fylkeskommuner, som ikke hadde helhetlig offisiell facebookside ved forrige gjennomgang, sjekkes en for en.

Definisjon: Helhetlig offisiell facebookside

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr at kommunale facebooksider som representerer en sektor/etat, virksomhet, bydel, planarbeid – eller som skreddersys for én spesiell målgruppe – ikke regnes som en helhetlig offisiell facebookside.

-Alf Tore Meling

21. februar, 2014 ,