Pause.

25. desember, 2018

Kjære oppdragsgivere, samarbeidspartnere, bransjekolleger og fagfolk innen offentlig sektor. Etter mange år med spennende og aktivt arbeid er det pause. Jeg anbefaler all kunnskap som ligger i FoU- og utredningsrapportene. Husk at universell utforming av sosiale og digitale medier er både viktig og lovpålagt.

Av: Alf Tore Meling. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet og Krisehåndtering 2.0, samt ansvarlig for de tre FoU-prosjektene Sosiale kommuner, Sosiale kommuner og universell utforming og Tilgjengelig og forståelig.

Viktig

Jeg anbefaler all kunnskapene som ligger i FoU- og utredningsrapportene. Husk at universell utforming av sosiale og digitale medier er både viktig og lovpålagt.

Sluttrapportene lenkes under illustrasjonen:

Logoene for «Sosiale kommuner og universell utforming» og «Tilgjengelig og forståelig»

 

Sluttrapportene

 

Om å videreføre NM i Facebook

Tiden er inne for å overføre NM i Facebook for Kommune-Norge, til annen seriøs aktør som kan ivareta og videreføre. Dette er en vanskelig beslutning, og kravene til potensielle aktører blir derfor svært så strenge.

Innlegget fortsetter under illustrasjonen:

 

Aktuelle aktører må først kunne overbevise om at de:

  • Er oppriktig motivert til å videreføre og videreutvikle konseptet.
  • Har tilstrekkelig ressurser og kapasitet til å kunne overta, videreføre og videreutvikle.
  • Kan følge opp media og landets kommuner/fylkeskommuner på en vennlig og profesjonell måte.

Overtagelse krever ressurser og eventuell aktør som passerer nåløyet kan tilby løsning for å overta og videreføre konseptet.

25. desember, 2018