Partienes antall facebooklikere, 215 dager før valgnatten.

9. februar, 2017

Mandag 11. september er det stortings- og sametingsvalg og i årets valgkamp vil sosiale medier spille en viktig rolle som en av partienes hovedkanaler. I all offentlighet skal følge stortingspartienes bruk av Facebook. Her finner du vårt startpunkt i partienes antall facebooklikere, sammen med en punktmåling av engasjement på partienes offisielle facebooksider.

Av: Alf Tore Meling. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet og Krisehåndtering 2.0, samt ansvarlig for de tre FoU-prosjektene Sosiale kommuner, Sosiale kommuner og universell utforming og Tilgjengelig og forståelig.

Innlegget fortsetter under jubileumsannonsen

Stortingspartiene

  • Antall likere* per 8. februar 2017
  • Engasjement* per 8. februar 2017

Antall likere

8. februar 2017 Likere Engasjement (antall) Engasjement (prosent)
Fremskrittspartiet 107 999 19 763 18 %
Arbeiderpartiet 100 415 14837 15 %
Høyre 97 088 14 697 15 %
Miljøpartiet De Grønne 52 905 6 261 12 %
Sosialistisk Venstreparti 35 105 2 884 8 %
Venstre 25 759 2 304 9 %
Senterpartiet 16 952 8 272 49 %
Kristelig Folkeparti 11 133 1 512 14 %

Engasjement

8. februar 2017 Likere Engasjement (antall) Engasjement (prosent)
Fremskrittspartiet 107 999 19 763 18 %
Arbeiderpartiet 100 415 14 837 15 %
Høyre 97 088 14 697 15 %
Senterpartiet 16 952 8 272 49 %
Miljøpartiet De Grønne 52 905 6 261 12 %
Sosialistisk Venstreparti 35 105 2 884 8 %
Venstre 25 759 2 304 9 %
Kristelig Folkeparti 11 133 1 512 14 %

Øvrige parti

  • Antall likere* per 8. februar 2017
  • Engasjement* per 8. februar 2017

Antall likere

8. februar 2017 Likere Engasjement (antall) Engasjement (prosent)
Rødt 22 679 3 444 15 %
Piratpartiet 6438 59 1%
Demokratene i Norge 3 574 2 616 73 %
Pensjonistpartiet 991 3
Kystpartiet 793 105 13 %
Partiet De Kristne Ingen Ingen Ingen

Engasjement

8. februar 2017 Likere Engasjement (antall) Engasjement (prosent)
Rødt 22 679 3 444 15 %
Demokratene i Norge 3 574 2 616 73 %
Kystpartiet 793 105 13 %
Piratpartiet 6438 59 1 %
Pensjonistpartiet 991 3
Partiet De Kristne Ingen Ingen Ingen

 

Merk: Piratpartiet ble lagt inn 9. februar klokken 13:45

* Metode og begrepene

Denne analysen er et kvantitativt startpunkt. Tallene er hentet ut ved at partienes offisielle facebooksider er besøkt, onsdag 8. februar 2017.

Med offiisielle facebooksider menes det partiets nasjonale offisielle facebookside – og dermed er lokale facebooksider, samt tema- og kampanjesider, utelatt.

Antall likere er tallet for sidens likere som ble oppgitt på facebooksiden, onsdag 8. februar 2017.

Engasjement representerer det Facebook kaller «antall snakker om dette». Dette tallet gir en tidsavgrenset indikasjon på hvor mange som samhandler med facebooksiden, i betydningen liker, kommenterer, deler, etcetera. Engasjementstallet gir ingen indikasjon på om samhandlingen er «positiv» eller «negativ». Vi oppgir også Engasjement i prosent av antall som liker siden, men gjør oppmerksom på at dette ikke gir direkte grunnlag for å sammenligne sidene. For å sammenligne dette bør en gjøre et kvalitativt dypdykk.

Her finner du informasjon om Facebooks innsikts statistikk.

Vennligst merk at dette er et kvantitativt startpunkt. Bruk gjerne kommentarfeltet for å gi innspill og kommentarer for videre analyse.

Kommentarfeltet finner du under jubileumsannonsen

Egenannonse: Klikk her og sjekk ut I all offentlighets jubileumstilbud. Jubileum = to dager for en