Norge mangler fortsatt nasjonal veileder for bruk av sosiale medier ved kriser. Inntil videre kan vi bruke svenskenes

15. juli, 2014

Norges veileder for Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon er fra 2007. Syv år etter at denne ble publisert – og tre år etter de grusomme terrorhandlingene fredag 22. juli 2011 – har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fortsatt ikke fått på plass en ny nasjonal veileder. Norges gjeldende veileder er dermed kraftig utdatert da den ikke nevner sosiale medier med ett eneste ord. Inntil DSB får på plass sin nye veileder anbefaler jeg at offentlig sektor vurderer svenskenes veiledere

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

Les også:

  • Merk at dette innlegget ble publisert 15. mai 2014

Sverige har to veiledere for bruk av sosiale medier ved kriser

Svenskenes veiledere er utarbeidet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB tilsvarer vårt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

Svenskenes to veileder kalles:

  • Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker
  • Skriva i sociala medier – i hendelse av kris

Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker

Denne veilederen er skrevet av Mats Eriksson som er dosent ved Örebro universitet. Veilederen består av 65 sider og kan lastes ned her.

Innlegget fortsetter under bildet

Viser forsiden på Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker

I forordet skriver forfatteren:

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och användarna är
många. För kommuner och myndigheter finns det stora utmaningar
i fråga om hur de ska kommunicera med allmänheten, olika
grupper eller ett fåtal individer via webb och i sociala medier.

Publ.nr: MSB673 – april 2014
ISBN: 978-91-7383-429-2

Lastes ned her

 

Skriva i sociala medier – i hendelse av kris

Denne veilederen er skrevet av Helen Andersson som forsker på språk og sosiale medier ved Örebro universitet. Veilederen består av 65 sider og kan lastes ned her.

Innlegget fortsetter under bildet

Viser forsiden på Skriva i sociala medier - i hendelse av kris

I forordet skriver redaktør Henrik Olinder:

Att skriva ett kort, tydligt inlägg i sociala medier är inte så lätt. Det
kräver stor praktisk vana att formulera sig förståeligt. Det är särskilt
viktigt att det blir rätt när en kris eller olycka har inträffat och det
ställs krav på att meddelanden ska ut snabbt. Det som förmedlas får
heller inte missförstås.

Publ.nr: MSB674 – april 2014
ISBN: 978-91-7383-430-8

Lastes ned her

 

Når får Norge en oppdatert nasjonale veileder?

Etter gjentatte utsettelser velger Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, representert ved Georg Bryn – Avdelingsleder
Beredskap og krisehåndtering, å holde tilbake informasjon om planlagt publiseringstidspunkt.

En kilde, nær Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, opplyser til I all offentlighet at planlagt publisering er utsatt til september 2014. Når dette forelegges Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, ved Georg Bryn, svarer han som følger (e-post 6. juni 2014):

Mitt budskap om tilbakeholdenhet omkring lanseringstidspunkt for vår veileder må jeg stå ved, men jeg kan informere deg om at arbeidet går rette veien. Vet ikke hvem kilden er som kan si at den kommer ut i september, men vi med ansvaret for veilederen kan ikke si noe om tidspunkt.

På DSBs nettsider informerer de som følger om den kommende veilederen (publisert 11. desember 2013):

DSB utarbeider en ny veileder for krisekommunikasjon. Veilederen vil inneholde konkrete råd om blant annet scenarioer, omverdenovervåking, sosiale medier, pårørendehåndtering og planutvikling.

Her er Norges gjeldende nasjonale veileder

Denne veilederen er publisert av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, i juni 2007. Veilederen består av 28 sider og kan lastes ned her.

Innlegget fortsetter under bildet

Viser forsiden på Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon

I forordet skriver direktør Jon A. Lea (nåværende) og informasjonsdirektør Jonette Øyen (nå beredskapssjef/underdirektør i Riksarkivet):

I arbeidet med sikkerhet og beredskap er informasjon og kommunikasjon sentrale virkemidler. God informasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne målgruppers opplevelse av situasjonen, og for virksomhetens omdømme og troverdighet. God og riktig informasjonshåndtering vil også bidra til at de som skal løse den egentlige krisen får arbeidsro og handlingsrom til å gjøre sin jobb. En ubevisst holdning til informasjonsberedskap kan føre en krisesituasjon over i en ny krise – en informasjonskrise.

Årstall: 2007
ISBN-nummer: 978-82-7768-105-4
HR-nummer: 2125

Lastes ned her