Myndighetene varslet terrorhandlinger, klokken 10:00. Hvem varslet på nettsider og i sosiale medier – innen første timen?

24. juli, 2014

I dag, torsdag 24. juli klokken 10:00, varslet myndighetene om mulige terrorhandlinger via direktesendt pressekonferanse. Her får du oversikt over hvilke relevante beredskapsmyndigheter som benyttet sin nettside, Facebook og Twitter til å informere om dette – innen første time etter pressekonferansen startet

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

Unik mulighet

Dagens omfattende innbyggervarsling gir oss en unik mulighet til å kartlegge hvordan sentrale myndigheter brukte sin nettside og sine sosiale medier, i løpet av første time etter at pressekonferansen startet klokken 10:00.

Hvem varslet hvor – innen første time

Vi skal kunne forvente at sentrale beredskapsmyndigheter benytter sin nettside og sine sosiale medier til å spre denne informasjonen, aktivt, umiddelbart og koordinert, etter pressekonferansen startet.

Les også:

Her er oversikten over hvilke seks sentrale aktører som brukte sine respektive nettsider og sine sosiale kanaler innen første time, etter at pressekonferansen startet.

Nettside Facebook Twitter
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Ja Nei Ja
Politidirektoratet Ja Har ikke Ja
Justis og beredskapsdepartementet Ja Har ikke Nei
Kriseinfo.no Ja Nei Ja*
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nei Nei Nei
Forsvarsdepartementet Nei Nei Nei

* Merk: Første twittermelding fra Kriseinfo.no var en retweet av Politiditektoratets første twittermelding

Konklusjon

Denne analysen viser at sentrale beredskapsmyndigheters bruk av sine respektive nettsider og sosiale medier fremstår både upresist og ukoordinert. Dette er konstruktivt kritikkverdig da dette var noe ovenstående beredskapsmyndigheter var klar over i god tid før den varslede pressekonferansen.

 • PST publiserte ikke på sin facebookside, innen første time
 • Justis og beredskapsdepartementet publiserte ikke på sin twitterkonto, innen første time
 • Kriseinfo.no publiserte ikke på sin facebookside, innen første time
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarsdepartementet publiserte ingenting innen første time

Merk: Politidirektoratet og Justis og beredskapsdepartementet er ikke på Facebook. Merk også at Kriseinfo.no gikk ut med melding på sin facebookside, etter klokken 11:00.

 

Les også:

Bruk kommentarfeltet

Dette er et blogginnlegg og jeg setter stor pris på om du bruker kommentarfeltet til å si din mening, komme med innspill, etc. Vennligst merk at analysen avgrenses til én time etter at pressekonferansen startet klokken 10:00 og at den bygger på forventninger om at sentrale beredskapsmyndigheter skal bruke sine nettsider og sosiale kanaler, umidelbart og koordinert, i en slik situasjon.

Vennligst ta kontakt dersom du har utfyllende informasjon relevant for denne analysen.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

 

 • Nedslående. Hvor vanskelig kan det være?

  • AlfToreMeling

   Ikke vanskelig, Stig Over, men krever en gjennomtankt og forankret plan/strategi og vilje til å samkjøre denne. Uklare og mangelfulle mandater, og enkelte arrogante holdninger/kulturer, er nok et hinder som må fjernes ved skifte av enkelte nøkkelpersoner.

   • Arne Søiland

    Enig i at offentlige etater kan utnytte sosiale medier bedre. Men er det egentlig så enkelt? Enkelt å legge alt på FB og Twitter, men er det smart? Bør målet være at mange følger f.eks Justisdep og får en evig strøm av oppdateringer som ikke angår dem, eller skal det opprettes egne varslingsprofiler som kun brukes ved spesielle anledninger? Jobber selv i NVE og har sett at det er krevende å bruke SoMe til å nå relevante målgrupper uten å spamme alle andre.

    • AlfToreMeling

     Hei, Arne og takk for intressant innspill! Dere i NVE har allerede en viktig rolle som nok (dessverre) ikke akkurat vil bli mindre viktig i årene som kommer. Relatert til det dere gjør og det store ansvaret dere har er det en del spennende utfordringer og muligheter som bør vurderes nøye. Jeg ser flere interessante muligheter. Har NVE laget egen strategi for hvordan dere skal bruke og forhold dere til nett, digitale – og sosiale medier?

     • Arne Søiland

      Hei igjen
      Tenker ikke å svare for NVE her, men synes bare det er ryddig å opplyse hvem jeg arbeider for.
      Det viktige er trolig å ha en god kommunikasjonsstrategi som fungerer og kan operasjonaliseres i alle kanaler. Spørsmålet i denne konkrete situasjonen bør være om myndighetene nådde ut med sitt budskap, og hva mer de ev kunne oppnådd i sosiale medier. Sett fra sidelinjen vil jeg anta at det er viktig med samordnet informasjon i en slik situasjon. Det er ikke opplagt at det ville tjent saken om en rekke etater inviterte til samtale – som ofte regnes som en av styrkene med SoMe. Er det to-veis kommunikasjon du etterlyser, eller bruk av SoMe som kringkastingskanal. I denne spesielle saken?

      • AlfToreMeling

       Jeg ser at sosiale medier er vel så viktige informasjonskanaler som kommunikasjonskanaler, Arne. Det som er viktigst for meg, i dette tilfellet, er at myndighetene ikke fremstår koordinert. Dette var en planlagt innbyggervarsling og det skremmer meg at sentrale myndigheter ikke fremstår koordinert i en så unik situasjon som dette.

       • Arne Søiland

        Ok, skjønner. Jeg er mest opptatt av at budskapet kommer ut på en enhetlig måte, og ikke så opptatt av at alle går i takt når det gjelder valg av kanal(er).

        Uansett, takk for praten :)

        • AlfToreMeling

         Selv takk! :-)

 • Facepalm… Men takk for at du følger opp!

  • AlfToreMeling

   Ser det kan oppleves som tøff kritikk, Arnt, men her snakker vi om konstruktiv kritikk fulgt opp med dokumentasjon av hva som faktisk skjer. Her snakker vi også utelukkende om kritikk av mektige offentlig forvaltning. Noe må skje og jeg skulle ønske flere var med på å dra dette lasset.

 • Camilla Pettersen

  Hei, Alf Tore og takk for oversikten. Et overordnet prinsipp for regjeringen.no er at en sak publiseres kun ett sted. Saken med varslingen om mulige terrorhandlinger ble derfor publisert av Justis- og beredskapsdepartementet som er ansvarlig departement. Dette gjøres nettopp for å unngå for mange kanaler og for mye fragmentering. Regjeringen har også en felles Twitterkonto (@Regjeringen) som blant annet feeder alle nyhetssaker fra alle departementene. Her ble saken varslet rett etter at nettsaken ble publisert hos Justisdepartementet.

  • Camilla Pettersen

   Jeg viser her kun til nettstedet regjeringen.nos overordnede prinsipp, for ordens skyld. Vi kommer med en Beta-versjon av den nye løsningen en gang i løpet av neste halvår og ventelig kan de overordnede føringene for nettstedet publiseres samtidig. Det er ellers vanskelig å kommentere din påstand om at kommunikasjonen ikke er enhetlig og koordinert iom at det er mange flere aktører enn bare regjeringen/departementene involvert.

 • Torshov

  Takk for oversikt, dog nedslående. Dette viser at myndighetene ikke har lært, dessverre. Jeg mistenker at SoMe-arbeidet fortsatt er dugnadsarbeid i mange offentlig etater, drevet av ildsjeler uten sterk nok strategisk forankring.

  • AlfToreMeling

   Hei, Torshov! Fint om aktørene som er analysert kommer på banen og forteller hva de gjør, om de har egne strategier, om disse er forankret i organisasjonen og ledelsen. Flott om de legger ut lenker til strategiene.

 • Arne Søiland

  Har du summert hvor mange som følger myndighetene du kritiserer på FB og Twitter? Er vel først når vi vet antallet unike brukere vi kan si noe om potensialet? Deling skjer like lett fra andre medier.

  • AlfToreMeling

   Hei, Arne! Her er det viktig å se hvor mange de likere og følgerre de faktisk har sammenlignet med hvor mange følgere og likere de burde hatt. De har få og dette har både med ambisjoner, kompetanse og strategivalg å gjøre. Slik jeg forstår det har de valgt en indirekte strategi der de vil nå noen (feks media) med ønske om at det de formidler i og med sosiale medier skal videreformidles av andre aktører – til landets innbyggere. Her tar jeg forbehold da det, så vidt jeg kjenneer til, ikke er offentliggjort noe om strategivalg. Eller om de har en strategi. Dersom strateivalget har vært å oppnå mange likere og følgere for så å oppnå direkte kommunikasjon (med innbyggerne) er strategien mislykket. Du kan eventuelt kontakte DSB og be om å få se DSBs egen strategi for bruk av sosiale medier. Si gjerne fra dersom du finner ut noe mer om de enkelte aktørene har formulert egne strategier for hvordan de skal bruke sosiale medier før, under og etter kriser.

 • Erland Flaten

  Litt det samme. Under svineinfluensaen skulle en kommune ha massevaksinering. Største hendelse på flere år. Info om dette skulle ligge på forsiden, selvsagt, men den som skulle fikse dette var på ferie, og ingen andre kunne redigere på forsiden.