Kontakt

Alf Tore Meling

 

I all offentlighet
v/ Alf Tore Meling
E-post: atm@ialloffentlighet.no

Bilder. Fri bruk etter avtale.

 

 

Alf Tore Meling

Alf Tore Meling er spesialist på offentlig sektor og bidrar til at virksomheter innen offentlig sektor bruker sosiale og digitale medier som en profesjonell og målrettet del av den helhetlige kommunikasjonsmiksen. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i kommune-Norge (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

I all offentlighet

I all offentlighet er et uavhengig analyse og rådgivningsselskap som bidrar for offentlig sektor/ kommunal sektor. Selskapet ble etablert     9. februar 2010, av Alf Tore Meling.

1. oktober, 2014