Kommune-Norge er blitt store på Facebook. Vet du hva de publiserer?

3. desember, 2015

Vi vet at Kommune-Norge har vokst seg store i sosiale medier. Facebook er den klart største kanalen, og i tiden fra pionerkommunene Kongsvinger og Utsira etablerte sine facebooksider – i januar 2009 – har så godt som samtlige kommuner og alle fylkeskommuner tatt i bruk Facebook. Vi vet dermed at Kommune-Norge er blitt store facebookpublisister, men vet du egentlig hva de publiserer?

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

 

Dette er det kommune-Norge publiserer på Facebook

I blogginnlegget Kommune-Norge vokser kraftig på Facebook – nå også med tronskifte dokumenteres det hvor store Kommune-Norge er blitt på Facebook. For å forstå hva dette egentlig handler om må vi vite hva de faktisk publiserer. Om du tror at det publiseres «tant og fjas», da tar du feil. I dette innlegget får du svaret.

Tre meldingskategorier

I FoU-prosjektet Sosiale kommuner og universell utforming ble det gjennomført en omfattende innholdsanalyse av Kommune-Norges facebookmeldinger.Dette resulterte i at meldingene ble kategorisert inn i følgende tre meldingskategorier:

  • Demokrati og tjenestetilbud
  • Kultur og samfunnsliv
  • Beredskap og kriser

Demokrati og tjenestetilbud

I kategorien demokrati og tjenestetilbud finner vi informasjon om stillingsannonser og nyansettelser, tjenestetilbud og åpningstider, varsling om vannproblemer, melding om problemer med sentralbord og servere, informasjon om – og invitasjon til folkemøter, høringer, offentlige utlysninger, informasjon om og referater fra formannskapsmøter, kommunestyremøter, og lignende.

Eksempel melding fra kategorien demokrati og tjenestetilbud:

Formannskapet gjer seg klar for budsjett-drøftinger. Du kan fylgje møtet direkte på vårt Web-TV. http://randaberg.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?live=1&sid=358&cid=1&view=0#

Posted by Randaberg kommune on 2. desember 2015

 

Kultur og samfunnsliv

I kategorien kultur og samfunnsliv finner vi informasjon om innbyggere, idrettslag, næringsliv, kulturtilbud, lokal natur og turløyper, lokale arrangement, gratulasjoner, helgehilsninger, takkehilsninger, stemningsbilder, konkurranser, lokale og nasjonale aksjoner (for eksempel TV-aksjonen), tapt- og funnet-meldinger, og lignende.

Eksempel melding fra kategorien kultur og samfunnsliv :

Se så fine busskurene ble etter at interiørdesign-elever fra Porsgrunn vgs hadde «pimpet» dem! Dessverre ble…

Posted by Telemark fylkeskommune on 2. desember 2015

 

Beredskap og kriser

I kategorien beredskap og kriser finner vi informasjon om brannfare og totalforbud mot åpen ild, varsling om giftig vann/fisk, mulige smitteutbrudd, varsling om jordskredfare, flomfare, kraftig vind, alvorlige ulykker og dødsfall, høy beredskap, nasjonal terrorvarsling, katastrofevarsling og generell, lokal og nasjonal kriseinformasjon/ krisekommunikasjon – før, under og etter krisene.

Eksempel melding fra kategorien beredskap og kriser :

Flomsituasjonen torsdag 17. september kl. 13.30På grunn av dagens nedbør er Lågen igjen i ferd med å få økt vannfø…

Posted by Kongsberg kommune on 17. september 2015

 

Fordeling mellom de tre meldingskategoriene

Innholdsanalysen viser at halvparten av meldingene Kommune-Norge publiserer på sine helhetlige offisielle facebooksider gjelder demokrati og tjenestetilbud, 49 prosent gjelder kultur og samfunnsliv og resterende 1 prosent gjelder beredskap og kriser.

Innlegget fortsetter under kakediagrammet

Kakediagrammet viser fordelingen mellom de tre meldingskategoriene.

Dette er figur 2, fra FoU-prosjektet  «Sosiale kommuner og universell utforming»

 

Merk at det var få meldinger fra kategorien beredskap og kriser blant de analyserte meldingene. Dette skyldes to forhold:

  1. Kommune-Norge handler heldigvis mest om normal hverdag og meldinger om beredskap og kriser vil heldigvis være langt færre enn meldinger i de andre kategoriene
  2. Ingen av de analyserte dagene traff på dager med omfattende krisekommunikasjon

I perioder med kriser vil typisk kommunens helhetlig offisielle facebookside være dominert av kriserelaterte meldinger. Dette vil typisk pågå noen timer, et døgn, noen dager eller rundt regnet en ukes tid. Hittil i 2015 har Kommune-Norges kommunikatører – blant annet – fått bryne seg på:

  • Jordraset i Nordreisa kommune, mai 2015
  • Nedbørsflommen i Sør- og Østlandet, september 2015
  • Ekstremværet Roar, oktober 2015

 

Med vennlig hilsen

Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473