Kommune-Norge vokser kraftig på Facebook. Nå også med tronskifte.

1. desember, 2015

Kommune-Norge passerer straks 670 000 likere av deres helhetlige offisielle facebooksider. Dette innebærer imponerende vekst med 145 000 nye likere, i løpet av siste syv måneder. I løpet av disse månedene har også den hittil uslåelige Sarpsborg kommune måttet gi fra seg facebooktronen. Her får du oversikt over topp-15 av kommuner og fylkeskommuner, rangert etter antall facebooklikere.

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15


Her er utfyllende informasjon om Kommune-Norges bruk av sosiale medier:

Les også:


Kommune-Norge vokser kraftig på Facebook

I all offentlighet har per 30. oktober 2015 kartlagt 351 kommuner og 18 fylkeskommuner med helhetlig offisiell facebookside*. Dette innebærer at 82 prosent av landets kommuner og samtlige av landets fylkeskommuner har en helhetlig offisiell facebookside (Oslo regnes i denne sammenheng som kommune). Fra forrige gjennomgang, i april 2015 har antall likere av Kommune-Norges helhetlige offisielle facebooksider økt med 145000 likere. Etter mange år har Kommune-Norge også fått et Facebook-tronskifte.

Innlegget fortsetter etter illustrasjonen

Illustrasjonen viser en staselig kongekrone plassert på en staselig pute

Etter mange år har Kommune-Norge fått et Facebook-tronskifte.

Topp-15 rangert etter antall likere

Følgende tabell viser Kommune-Norges 15 største helhetlige offisielle facebooksider, rangert etter antall likere. Rangeringen bygger på helt fersk facebookstatistikk – fra formiddagen 1. desember 2015. Ved å holde denne facebookstatisikken opp mot Statistisk sentralbyrås tall for folkemengde, fra
august 2015, kan vi vurdere hvor stor andel facebooklikerene utgjør sett i forhold til antall innbyggere . Per i dag hadde ingen av landets fylkeskommuner nok facebooklikere til å komme med på denne topp-15 listen:

Topp-15 av kommuner og fylkeskommuner Antall likere Antall innbyggere Andel av innbyggere
Sandefjord kommune 15 199 45 635 33 %
Fredrikstad kommune 14 167 78 615 18 %
Sarpsborg kommune 13 551 54 464 25 %
Porsgrunn kommune 13 239 35 835 37 %
Asker kommune 11 469 59 875 19 %
Lørenskog kommune 10 765 35 723 30 %
Bergen kommune 9 816 275 938 4 %
Stavanger kommune 8 688 132 264 7 %
Trondheim kommune 8 131 184 960 4 %
Bodø kommune 8 095 50 331 16 %
Bærum kommune 7 736 121 827 6 %
Larvik kommune 7 735 43 692 18 %
Hamar kommune 7 507 29 970 25 %
Tromsø kommune 7 204 73 037 10 %
Skedsmo kommune 6 707 52 158 13 %

* Definisjon: Helhetlig offisiell facebookside

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr at kommunale facebooksider som representerer en sektor/etat, virksomhet, bydel, planarbeid – eller som skreddersys for én spesiell målgruppe – ikke regnes som en helhetlig offisiell facebookside.

Tronskifte

Gjennom mange år har Sarpsborg ubestridt rådet kommunetoppen, målt etter antall facebooklikere. Mange konkurrerende kommuner og fylkeskommuner har nok kjent på at Sarpsborg har vært uslåelig. I løpet av noen månedene har det imidlertid skjedd et skifte her. Nå er det Sandefjord som topper – og dermed har de lykkes med å erobre den prestisjefylte tronen. Sandefjord ble med dette også den første kommunen som passerte 15000 likere.

Dette tronskiftet innebærer også noe ekstra interessant. Sandefjords helhetlige offisielle facebookside har, med stor margin, passert Sandefjords Blads 9425 facebooklikere.

Innlegget fortsetter etter illustrasjonene

Skjermdump av Sandefjord kommunes helhetlige offisielle facebookside. Skjermdumpen ble tatt, 1. desember 2015

1. desember 2015 har Sandefjord kommune 15199 facebooklikere.

Skjermdump Sandefjords Blad sin facebookside. Skjermdumpen ble tatt, 1. desember 2015

1. desember 2015 har Sandefjords Blad 9425 facebooklikere.

Topp-15 sett i forhold til antall innbyggere

Ved å se på statsistikken for Sandefjord, Porsgrunn og Lørenskog ser vi at antall facebooklikere holdt opp mot antall innbyggere viser en innbyggerandel som har passert 30 prosent. Dette er innbyggerandeler som tidligere har vært forbeholdt mindre kommuner. Antall oppnådde likere har naturligvis betydning, og med innbyggerandeler over 30 prosent blir det langt enklere å kunne begrunne en videre facebooksatsning.

Betydningen av fullstendig kvantitativ analyse

Merk at rangering etter antall facebooklikere på ingen måte innebærer en fullstendig sammenligning av av Kommune-Norges helhetlige offisielle facebooksider. I en fullstendig kvantitativ analyse bruker I all offentlighet seks kriterier og rangering inn i følgende seks kategorier:

  • Antall likere = kommunens/fylkeskommunens antall likere
  • Andel likere = kommunens/fylkeskommunens antall likere delt på innbyggertall
  • Antall snakker om = antall individer som har opprettet en hendelse om siden. Det opprettes en hendelse når noen liker siden, publiserer noe på sidens vegg, svarer på et spørsmål du har publisert, nevner siden, tagger siden i et bilde, sjekker inn på stedet ditt, anbefaler stedet ditt eller liker, kommenterer eller deler et innlegg på siden
  • Andel snakker om = gjennomsnitt periodens antall snakker om delt på antall liker siden
  • Vekst i antall likere = antall netto nye likere i en gitt perioden
  • Andel nye likere = antall netto nye likere for en gitt periode delt på antall som likte siden på den siste dagen i denne perioden

En slik kvantitativ analyse legger grunnlag for nyttige kvalitative dypdykk.

Med konstruktiv hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473