Kommune-Norge på Facebook = unikt forskningsmateriale

30. juni, 2015

I all offentlighet følger Kommune-Norge tett og gjennomgår og arkiverer meldingene landets kommuner og fylkeskommuner publiserer på sine helhetlige offisielle facebooksider. Arkiveringen, som har pågått siden 1. januar 2014, foregår systematisk og kronologisk og innebærer et unikt forskningsmateriale. Hittil er det rundt regnet arkivert 140.000 kommunale facebookmeldinger

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

 

Kommune-Norge klatrer mot 600.000 likere

Kommune-Norges bruk av sosiale medier øker stadig i omfang. Facebook er Kommune-Norges klart mest brukte kanal og I all offentlighet har per mai 2015 registrert og katalogisert 335 kommuner (78%) og 18 fylkeskommuner (100%) med helhetlig offisiell facebookside*.

Per 10. juni hadde disse 353 helhetlige offisielle facebooksidene 560.568 likere, samlet sett. Dette vokser jevnlig og Kommune-Norge blir dermed en stadig viktigere aktør – uten at dette oppnår nevneverdig oppmerksomhet i samfunnet vårt.

Har arkiverte 140.000 kommunale facebookmeldinger, i kronologisk rekkefølge

I all offentlighet følger utviklingen tett og gjennomgår og arkiverer meldingene landets kommuner og fylkeskommuner publiserer på sine helhetlige offisielle facebooksider. Arkiveringen, som har pågått siden 1. januar 2014, foregår systematisk og i kronologisk rekkefølge – og innebærer dermed et unikt forskningsmateriale. Hittil har I all offentlighet arkivert rundt regnet 140.000 kommunale facebookmeldinger som brukes i selskapets arbeid med forskning og utvikling.

Innlegget fortsetter under illustrasjonen

Illustrasjonen viser en Mac kombinert med ringpermer. En ringperm ligger delvis over tastaturet. Flere ringpermer er plassert på skjermen. En ringperm stikker ut av skjermen.

Tre meldingskategorier

Første forskningsprosjekt der dette materialet inngikk som sentral del, var i FoU-prosjektet Sosiale kommuner og universell utforming*. Her ble Kommune-Norges facebookmeldinger analysert og kategorisert inn i følgende tre meldingskategorier:

  • Demokrati og tjenestetilbud
  • Kultur og samfunnsliv
  • Beredskap og kriser

Demokrati og tjenestetilbud

I kategorien demokrati og tjenestetilbud finner vi informasjon om stillingsannonser og nyansettelser, tjenestetilbud og åpningstider, varsling om vannproblemer, melding om problemer med sentralbord og servere, informasjon om – og invitasjon til folkemøter, høringer, offentlige utlysninger, informasjon om og referater fra formannskapsmøter, kommunestyremøter, og lignende.

Kultur og samfunnsliv

I kategorien kultur og samfunnsliv finner vi informasjon om innbyggere, idrettslag, næringsliv, kulturtilbud, lokal natur og turløyper, lokale arrangement, gratulasjoner, helgehilsninger, takkehilsninger, stemningsbilder, konkurranser, lokale og nasjonale aksjoner (for eksempel TV-aksjonen), tapt- og funnet-meldinger, og lignende.

Beredskap og kriser

I kategorien beredskap og kriser finner vi informasjon om brannfare og totalforbud mot åpen ild, varsling om giftig vann/fisk, mulige smitteutbrudd, varsling om jordskredfare, flomfare, kraftig vind, alvorlige ulykker og dødsfall, høy beredskap, nasjonal terrorvarsling, katastrofevarsling og generell, lokal og nasjonal kriseinformasjon/ krisekommunikasjon – før, under og etter krisene.

Fordeling mellom de tre meldingskategoriene

Innholdsanalysen viser at halvparten av meldingene Kommune-Norge publiserer på sine helhetlige offisielle facebooksider gjelder demokrati og tjenestetilbud, 49 prosent gjelder kultur og samfunnsliv og resterende 1 prosent gjelder beredskap og kriser.

Innlegget fortsetter under kakediagrammet

Kakediagrammet viser fordelingen mellom de tre meldingskategoriene.

Merk at det er få meldinger fra kategorien beredskap og kriser blant de analyserte meldingene. Dette skyldes to forhold:

  1. Kommune-Norge handler heldigvis mest om normal hverdag og meldinger om beredskap og kriser vil heldigvis være langt færre enn meldinger i de andre kategoriene
  2. Ingen av de analyserte dagene traff på dager med omfattende krisekommunikasjon

 

* Les om FoU-prosjektet Sosiale kommuner og universell utforming


* Helhetlig offisiell facebookside

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen eller fylkeskommunen. Kommunale facebooksider som representerer en kommunal eller fylkeskommunal sektor/etat, virksomhet, bydel, planarbeid – eller som skreddersys for én spesiell målgruppe –regnes ikke som en helhetlig offisiell facebookside.


 

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473

 

 

30. juni, 2015 , ,