Kommune-Norge har passert 525 000 facebooklikere. Her er oversikt over de som har flest

14. april, 2015

Kommune-Norge har passert 525 000 likere av deres helhetlige offisielle facebooksider. Omfanget øker raskt og understreker nok en gang at landets kommuner og fylkeskommuner har tatt på seg rollen som omfattende publisister. Her får du oversikt over de som har passert 5000 likere

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

Utfyllende informasjon om Kommune-Norges bruk av sosiale medier:

Landets kommuner og fylkeskommuner med flere enn 5000 facebooklikere

I denne oversikten ser du de 14 kommunene og fylkeskommunene som I all offentlighet, per 13. april 2015, har kartlagt med flere enn 5000 likere av deres helhetlige offisielle facebooksider:

Kommuner/fylkeskommuner Antall likere
Sarpsborg kommune 12317
Fredrikstad kommune 11695
Lørenskog kommune 10110
Bergen kommune 8277
Asker kommune 8067
Bærum kommune 7082
Stavanger kommune 6548
Sandefjord kommune 6342
Hamar kommune 6070
Lærdal kommune 6001
Skedsmo kommune 5955
Trondheim kommune 5557
Drammen kommune 5534
Akershus fylkeskommune 5335

 

 335 kommuner og 18 fylkeskommuner

Per 13. april 2015 har I all offentlighet kartlagt 335 kommuner og 18 fylkeskommuner med helhetlige offisielle facebooksider. Dette innebærer at 78 prosent av landets kommuner og 95 prosent av landets fylkeskommuner har en slik side. Av fylkene er det kun Oslo som ikke har etablert en helhetlig offisiell facebookside (Oslo, som kommune, har heller ikke etablert en slik side).

Definisjon: Helhetlig offisiell facebookside

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr at kommunale facebooksider som representerer en sektor/etat, virksomhet, bydel, planarbeid – eller som skreddersys for én spesiell målgruppe – ikke regnes som en helhetlig offisiell facebookside.

Fullstendig kvantitativ analyse

Merk at rangering etter antall facebooklikere på ingen måte innebærer en fullstendig sammenligning av Kommune-Norges facebooksider. I en fullstendig kvantitativ analyse bruker I all offentlighet seks kriterier og rangering inn i følgende seks kategorier:

 • Antall likere = kommunens/fylkeskommunens antall likere
 • Andel likere = kommunens/fylkeskommunens antall likere delt på innbyggertall
 • Antall snakker om = antall individer som har opprettet en hendelse om siden. Det opprettes en hendelse når noen liker siden, publiserer noe på sidens vegg, svarer på et spørsmål du har publisert, nevner siden, tagger siden i et bilde, sjekker inn på stedet ditt, anbefaler stedet ditt eller liker, kommenterer eller deler et innlegg på siden
 • Andel snakker om = gjennomsnitt periodens antall snakker om delt på antall liker siden
 • Vekst i antall likere = antall netto nye likere i en gitt perioden
 • Andel nye likere = antall netto nye likere for en gitt periode delt på antall som likte siden på den siste dagen i denne perioden

En slik kvantitativ analyse legger grunnlaget for kvalitative dypdykk.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

Ønsker du evaluering av din organisasjons tilstedeværelse i sosiale medier?

 • Kate Hovdegård

  Det er flott at så mange liker kommuner / fylkeskommunenes sider, men det er jo viktigere å se hvor mange likere man har i prosent i forhold til befolkningsgrunnlag.

  Sarpsborg kommune har 54.000 innbyggere og 12 317 likere på Facebook, noe som utgjør i underkant av 23 % av innbyggerne.

  Drammen kommune har 66 000 innbyggere (og er regionssenter for 160 000) har 5 534, noe som utgjør i underkant av 8,5 ( 3,5) % av innbyggerne.

  Sammenligner du med vår kommune, med ca 2500 innbyggere og 609 likere på Facebook, utgjør det ca 24,5 % av befolkningen. Altså en høyere prosent en Sarpsborg har, som ligger øverst på din liste.

  Det er da totalt uinteressant å se hvor mange likere en Facebookside har, når en ikke sier noe om potensialet.

  • alftore

   Hei og takk for innspill, Kate!

   Som det fremgår av blogginnlegget er jeg enig i dette. Jeg skriver som følger:

   «Merk at rangering etter antall facebooklikere på ingen måte innebærer en fullstendig sammenligning av Kommune-Norges facebooksider. I en
   fullstendig kvantitativ analyse bruker I all offentlighet seks kriterier».

   Sjekk nederst i blogginnlegget for utfyllende om de seks kriteriene.

   Vennlig hilsen
   Alf Tore