Kommune-Norge går i beredskap som følge av terrortruslene. Her er 12 kommuner som har Facebook-varslet sine innbyggere

25. juli, 2014

I går, torsdag 24. juli 2014 klokken 10:00, gikk myndighetene ut med omfattende varsling av mulige terrorhandlinger i Norge. Nå benytter Kommune-Norge sine helhetlige offisielle facebooksider til å varsle innbyggerne om at de er i beredskap som følge av truslene. Her er 12 av landets kommuner som allerede har Facebook-varslet sine innbyggere

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15


Bodø kommune var først ute

Bodø kommune var den første kommunen som benyttet sin helhetlige offisielle facebookside til å varsle sine innbyggere om kommunens beredskap. Denne facebookmeldingen ble publisert 24. juli klokken 20:12. I formiddag er det ytterligere 11 kommuner som har varslet sine innbyggere på denne måten og det er grunn til å forvente at stadig flere vil følge etter.

Les også:

Her er de 12 første kommunene som har Facebook-varslet sine innbyggere om beredskapssituasjonen

I løpet av noen formiddagstimer, fra klokken 09:28 til klokken 12:07, har ytterligere 11 kommuner Facebook-varslet sine innbyggere om kommunens beredskap. Her er oversikten over de 12 kommunene:

Kommune/fylkeskommune Tidspunkt for Facebook-varsling
Bodø kommune 24. juli kl. 20:12
Melhus kommune 25. juli kl. 09:28
Frøya kommune 25. juli kl. 09:28
Nes kommune (Akershus) 25. juli kl. 09:37
Ørsta kommune 25. juli kl. 09:43
Vestnes kommune 25. juli kl. 10:12
Austevoll kommune 25. juli kl. 10:51
Overhalla kommune 25. juli kl. 11:07
Fauske kommune 25. juli kl. 11:22
Tromsø kommune 25. juli kl. 11:29
Hareid kommune 25. juli kl. 11:59
Vågan kommune 25. juli kl. 12:07

Kommune-Norge er blitt omfattende publisister

Av landets 428 kommuner og 18 (19) fylkeskommuner har I all offentlighet kartlagt 313 kommuner (73%) og 16 fylkeskommuner (84%) som har en helhetlig offisiell facebookside. Samlet sett nærmer disse facebooksidene seg 400.000 likere. Dette betyr at landets kommuner og fylkeskommuner er blitt omfattende publisister. Dette innebærer en ny og viktig ressurs ved nasjonale kriser.

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr at kommunale facebooksider som representerer en sektor/etat, virksomhet, bydel, planarbeid – eller som skreddersys for én spesiell målgruppe – ikke regnes som en helhetlig offisiell facebookside.

 

Les også:

 

Merk at denne kartleggingen er gjort etter beste evne ved å gå gjennom samtlige meldinger som kommuner og fylkeskommuner har publisert på sine helhetlige offisielle facebooksider,  fra i går kl. 10:00 til i dag klokken 12:07. Per i dag er det 329 kommuner og fylkeskommuner som har slike sider og det er en viss mulighet for at enkelte meldinger ikke vises. Denne muligheten er liten, men da den eksisterer ber jeg om at kommuner og fylkeskommuner som har publisert slike facebookmeldinger, innen angitte tidsrom  –  som ikke er tatt med i denne oversikten – sender en melding om dette. Listen vil i så fall bli oppdatert.

Merk: Listen ble oppdatert med Tromsø kommune og Nes kommune, 25. juli ca. klokken 13:45.

Bruk kommentarfeltet

Dette er et blogginnlegg og jeg setter stor pris på om du bruker kommentarfeltet til å si din mening, komme med innspill, etc. Vennligst merk at analysen avgrenses til å gjelde Kommune-Norges helhetlige offisielle facebooksider og det angitte tidspunktet.

Vennligst ta kontakt dersom du har utfyllende informasjon relevant for denne analysen.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet