Hvem kvalifiserer til å videreføre NM i Facebook for Kommune-Norge?

26. juni, 2017

seriøs aktør, som kan passere nåløyet for å kunne overta og videreføre NM i Facebook for Kommune-Norge, etterlyses. Her er mer informasjon og aktuelle kandidater bes starte med å sende inn en kortfattet tankerekke om hvorfor akkurat dere kan kvalifisere til å passere det trange nåløyet.

Av: Alf Tore Meling. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet og Krisehåndtering 2.0, samt ansvarlig for de tre FoU-prosjektene Sosiale kommuner, Sosiale kommuner og universell utforming og Tilgjengelig og forståelig.

 

Kjapp historie om NM i Facebook for Kommune-Norge

Utgangspunktet for NM i Facebook for Kommune-Norge ble lagt i 2011, og den første rangeringen av Kommune-Norges offisielle facebooksider ble presentert på Oslo Facebook Event 2011, i Colosseum kino. I årene som har fulgt har det uformelle norgesmesterskapet blitt gjennomført og blitt populært.

Dette er NM i Facebook for Kommune-Norge

NM i Facebook for Kommune-Norge er en vennskapelig konkurranse som både skal glede, synliggjøre og inspirere. Forrige var i juni 2016 og neste kommer i løpet av høsten 2017, og her konkurrerer Kommune-Norge om topplassering i følgende kategorier:

 

  • Topp-50: Engasjement
  • Topp-50: Antall likere
  • Topp-50: Andel likere

Konkurranse er både moro og nyttig. Hensikten med dette vennskapelige og uformelle norgesmesterskapet er ene og alene å glede, synliggjøre og inspirere. Bak alle tallene og rangeringene ligger det imidlertid masse spennende og nyttig kunnskap. Kvalitative dypdykk anbefales kommunene og fylkeskommunene  som vil lære mer – og stadig bli bedre.

Nå er tiden er inne for å vurdere å overføre NM i Facebook for Kommune-Norge til noen som kan videreføre og videreutvikle

Tanken om overføring motiveres av at I all offentlighet rendyrker sin virksomhet til å være en:

Uavhengig kompetanse- og undervisningsvirksomhet som via kartlegginger, analyser, utredninger og FoU-prosjekt bidrar med ny og oppdatert kunnskap om offentlig sektors og myndighetenes bruk av – og tilstedeværelse i – sosiale/digitale medier.

I all offentlighets er spesialisert på hvordan offentlig sektor kan og bør effektivisere sin bruk av sosiale/digitale medier – uten å bryte med demokratiets lover,  forventninger og spilleregler.

Tiden er inne for videreføring av NM i Facebook for Kommune-Norge, til annen aktør. Dette er en vanskelig beslutning, og kravene til potensielle aktører blir derfor svært så strenge.

Kravene presenteres under illustrasjonen

Bildet viser en rød tråd som tres gjennom en nåls nåløye. Bakgrunnen er sort og nålen og tråden som tres er dominerende fokus.

Hvem kan kvalifisere? Hvem kan passere nåløyet for å kunne overta?

 

Tre hovedkrav for å kunne overta NM i Facebook for Kommune-Norge

Aktører vi kan vurdere må først kunne overbevise oss om at de:

  • Er oppriktig motivert til å videreføre og videreutvikle konseptet.
  • Har tilstrekkelig ressurser og kapasitet til å kunne overta, videreføre og videreutvikle.
  • Kan følge opp media og landets kommuner/fylkeskommuner på en vennlig og profesjonell måte.

Aktører som kjenner seg igjen i dette bes sende en innledende epost til Alf Tore Meling  der dere forteller hvem dere er samt hvorfor og hvordan dere kan innfri hovedkravene. Alle henvendelser behandles naturligvis konfidensielt.

Overtagelse krever ressurser og eventuell aktør som passerer nåløyet kan tilby løsning for å overta og videreføre konseptet – inkludert overtagelse av I all offentlighets katalogiseringer og åndsverk/immaterielle rettigheter.

Beste hilsen
I all offentlighet

Alf Tore Meling