Hva sier egentlig facebookkommunene?

5. januar, 2013

Akkurat nå har 210 av våre 428 kommuner en helhetlig offisiell facebookside. Samlet sett har de rundt regnet 155000 «likere». Drøye 740 «likere», hver seg. Greit nok det, men hvor mange av kommunene er det som faktisk bruker sidene sine? Og. Hva snakker de egentlig om – på facebooksidene sine? Dette er første faginnlegg her i bloggen. Flott om du bidrar med innspill, kommentarer og meninger. Det er jo det blogging og sosiale medier handler om!

Skrevet av Alf Tore Meling

426 facebookmeldinger fra 130 kommuner

For å kunne formidle en oversiktsbeskrivelse av hva som sies på de kommunale facebooksidene har jeg gått gjennom samtlige innlegg som er publisert av facebookkommuner, mellom torsdag 3. januar kl 08.00 og fredag 4. januar kl. 23. 40. Dette innebærer en gjennomgang av:

 • 426 facebookmeldinger
 • som er publisert av 130 kommuner
 • på deres helhetlige offisielle facebooksider
 • i løpet av 39 timer og 40 minutt
 • torsdag og fredag, i første uke av 2013
Dette innlegget innebærer mye, tidkrevende og ubetalt overtid. 
Av praktiske grunner avgrenses derfor innlegget til å formidle 
oversikt. Muligens blir noen inspirert til å grave enda dypere?

Spørsmål 1: Hvor mange bruker facebookssiden sin?

I løpet av disse 39 timer og 40 minuttene har 130 kommuner publisert en eller flere meldinger på sin helhetlige facebookside. 130 kommuner utgjør 62% av de 210 kommunene som har helhetlig facebookside og 30% av alle landets 428 kommuner.

I gjennomsnitt har disse kommunene publisert 3,3 meldinger i løpet av disse timene. For meg innebærer dette overraskende mange facebookmeldinger fra overraskende mange kommuner – på så kort tid.

Hva mener du? Flott om du bruker kommentarfeltet, nederst på siden!

Spørsmål 2: Hva sies på de kommunale facebooksidene?

For å kunne si noe meningsfullt om hva som sies på disse 130 facebooksidene, innen gitt periode, er samtlige meldinger talt og lest. I tillegg er meldingstekstene kopiert, limt inn i – og analysert med wordle.net. Her er visualiseringen av de 100 mest brukte ordene i de 426 facebookmeldingene:

De 100 mest brukte ordene, 3. til 4. januar 2013

Forventninger

Jeg forventet å finne at en stor andel av meldingene handlet om influensa, svineinfluensa – og vaksine. Noe overraskende at kun 28 av de 426 meldingene handler om influensa (6,5%).

Hva med deg? Trodde du andelen om influensa var høyere enn 6,5%?

En av hovedsakene i tradisjonelle medier – første uke av 2013 – handlet om korrupsjon i kommune-Norge. Kun én av de 130 kommunenes 426 facebookmeldinger tar opp dette. Du finner denne ene meldingen på Lier kommunes facebookside.

Montro: Burde flere kommuner tatt opp korrupsjonssaken, på Facebook?

Gjennomgående bredde – og kvalitet – i meldingene

Etter å ha gjennomgått samtlige meldinger sitter jeg igjen med inntrykk av fin bredde og god kvalitet. Det informeres bredt, om:

 • Politiske høringer, møter og referater
 • Problemer med sentralbord
 • Vannproblemer
 • Vannmåleravlesning – og digital innmelding
 • Plassering i NHOs NæringsNM
 • Ungdommens Kulturmønstring (UKM)
 • Nye kommunale åpningstider
 • Pris- og gebyrendringer
 • Tømmekalendre
 • Kurs, kino, og diverse lokale aktiviteter
Er dette noenlunde som du forventet deg? Savner du noe?

Vinter og glatte veier er naturligvis tema, men dominerer på ingen måte meldingene. Spennende at enkelte kommuner tilbyr innbyggere gratis strøsand.

Jevn bredde, men store kvalitetsforskjeller

Alt i alt vurderer jeg bredden som gjennomgående god. Flere skiller seg positivt ut – i form, tone og innhold.

Enkelte kommuner kan så absolutt bli langt bedre i sin formidling. Det tar ikke nevneverdig mer tid å gjøre det med gjennomtenkt innlevelse, enn å gjøre det «halveis».

Konklusjon

Alt i alt er jeg overasket av at så mange kommuner publiserer så mye bra, på så kort tid. At enkelte er bedre enn andre er som forventet. Om jeg skal peke på antydningen av én rød tråd – som skiller seg ut – vil jeg nok antyde at dette handler om helserelatert innhold – både direkte og indirekte – i meldingene. Dette er noe jeg så absolutt vil kikke nærmere på.

Dette er et blogginnlegg der dine meninger og innspill er viktigere 
enn selve innlegget. Derfor: Flott om du deltar i kommentarfeltet!
PS! Minner om at vi er 428 kommuner, fra og med 1. januar 2013. 
Tidligere Bjarkøy kommune er slått sammen med Harstad.

-Alf Tore Meling