Hjertesukk 2: Er klipp og lim for mye brukt i Kommune-Norge?

1. november, 2014

Hjertesukk handler om å si fra om noe, til noen en er glad i. Dette hjertesukket er et vellment råd om at landets kommuner og fylkeskommuner må være svært forsiktig med hva de klipper og limer inn i sine egne strategier, planer og regler. Klipp og lim handler om snarveier og lettvint iscenesetting. Strategier, planer og regler handler om kunnskap, forståelse og forankring – og god gammeldags jobbing.

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

Les også:

Kommune-Norges tre perspektiv

Landets kommuner og fylkeskommuner er store og kompliserte organisasjoner som skal jobbe etter følgende tre perspektiv, samtidig:

  • Demokratiperspektiv
  • Organisasjonsperspektiv
  • Samfunnsperspektiv

Dette krever en balansegang som gjør Kommune-Norges informasjons- og kommunikasjonsutfordringer betydelig mer komplisert enn privat sektors. Slik balansegang håndteres ikke ved hjelp av lettvinte klipp og lim-metoder.

 

Innlegget fortsetter under bildet

Bildet viser en saks og en rull med tape

Klipp og lim – og iscenesetting

Det er umiddelbart to måter å klippe og lime seg til et sluttresultat. Den ene handler om å skaffe seg kopier av det andre har laget for så å kopiere hele eller deler av dette. Den andre måten er å leie inn konsulenter som baserer seg på et malverk som gjenbrukes. Faren ved begge disse klipp og lim-metodene er at en kan sitte igjen med et sluttresultat som i stor grad handler om iscenesetting – særlig dersom hovedmålet først og fremst er å skape et inntrykk av at alt er i sin skjønneste orden. Det kan se pent og «skoleflinkt» ut, men det kan også inneholde svært alvorlige feil. Både juridiske og kommunikasjonsfaglige feil.

«Tatt på fersken»

Nylig publiserte Oslo Redaktørforening en rapport som avdekker store mangler i flere kommuners regelverk og strategier. Ski kommune (min bostedskommune – som jeg naturligvis kjenner godt og er ekstra glad i) kommer svært dårlig ut av denne undersøkelsen.

Innlegget fortsetter under bildet

-artikkel-skjermdump

Skjermbilde av Østlandets Blads nettside, oblad.no

«Floskler» og «Det tenderer til det komiske»

Redaktørforeningen gikk gjennom følgende tre dokumenter fra Ski kommune:

  • Etiske retningslinjer for folkevalgte
  • Etiske retningslinjer for ansatte
  • Kommunikasjonsstrategi

Med formuleringer som «Floskler» og «Det tenderer til det komiske» regelrett slakter Redaktørforeningen kommunens kommunikasjonsstrategi og kommunens etiske retningslinjer for folkevalgte.

Slik formulerer Redaktørforeningen seg om Ski kommunes kommunikasjonsstrategi:

«

Kommunikasjonsstrategien er et skuffende dokument. Det handler strengt tatt ikke så mye om kommunikasjon, i betydning interaksjon og muligheter for publikum til selv å søke informasjon og delta i prosessene, men mest om å fremstille kommunen i et best mulig lys, og skape et godt «omdømme».

»

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi ivaretar ikke de tre perspektivene; demokrati, organisasjon og sammfunnsansvar. De etiske retningslinjene er lovstridige ved at folkevalgte pålegges en lovstridig lojalitetsplikt. Samlet sett skaper dette et bilde av en kommune som setter organisasjonens omdømme over demokrati og samfunnsansvar.

Jobb profesjonelt – med stor respekt

Mitt beste råd handler om å ta jobben – og håndtering av de tre perspektivene – på det aller største alvor. Det er naturligvis viktig at landets kommuner og fylkeskommuner deler råd og erfaringer, skulle da også bare mangle, men lettvinte klipp og lim-snarveier vil aldri kunne lande et godt resultat som ivaretar både demokratiet, organisasjonen og samfunnet.

Klipp og lim handler om snarveier og lettvint iscenesetting. Offentlige strategier, planer og regler handler om kunnskap, forståelse og forankring – og god gammeldags jobbing.

Med konstruktiv hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

1. november, 2014