Hjertelig velkommen til lansering av den nasjonale utredningen «Sosiale kommuner og universell utforming»

5. januar, 2015

Onsdag 4. februar klokken 13:00 til 15:00 lanseres utredningen «Sosiale kommuner og universell utforming». Arrangementet er gratis, men da det er begrenset med plasser er det viktig at du melder deg på snarest mulig. Her finner du informasjon om tid, sted, program og påmelding. Lanseringen skjer i samarbeid med Deltasenteret og UnIKT Forum.

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også fag- og prosjektansvarlig for utredningene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

 

Kort om utredningen

I løpet av få år er det norske mediebildet endret ved at Kommune-Norge, og øvrig offentlig sektor, er blitt omfattende publisister med egne digitale og sosiale kanaler. Samtidig er det juridiske landskapet blitt trinnvis mer omfattende og komplisert. Nytt i 2014 var innføring av ny forskrift som skal sikre universell utforming av virksomheters informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger.

I lys av forskriften, og lovverket denne bygger på, er det viktig å få klarlagt om Kommune-Norges, og dermed øvrig offentlig sektors, svært så omfattende bruk av sosiale medier vil være underlagt forskriften.

Onsdag 4. februar 2015 vil du få viktige svar på dette når utredningen «Sosiale kommuner og universell utforming» lanseres klokken 13:00. Alf Tore Meling (I all offentlighet) og Jon Wessel-Aas (advokat/partner Bing Hodneland) presenterer utredningens funn og konklusjoner.

Lanseringen skjer i samarbeid med Deltasenteret og UnIKT Forums heldagsseminar og du har også mulighet til å delta hele dagen fra 10:00 til 15:00. Dette er en sjelden anledning for alle som vil ligge helt i front med den nyeste kunnskapen om universell utforming av Kommune-Norges, og øvrig offentlig sektors, informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger.


Hovedrapporten ble lansert onsdag 4. februar 2015


 

Dette er logoen for utredningen Sosiale kommuner og universell utforming. Logoen viser tre snakkebobler der den midtre er plassert delvis over de to andre. Boblen til venstre er sennepsorange, boblen til høyre er kornblå og den i midten er rosa. Den rosa boblen er større enn de to andre og denne har innfelt en hvit juridisk hammer. Under boblene står utredningens tittel skrevet med fonten Myriad Pro.

Tid, sted og påmelding

 • Tid: Onsdag 4. februar klokken 13:00 – 15:00
 • Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9 – Oslo
 • Auditorium: Lindesnes
 • Arrangementet er gratis

>> Klikk her og meld deg på


Påmeldingsfrist er satt til 26. januar, men det er lurt å være tidlig ute for å sikre deg plass. Du kan velge om du vil delta hele dagen, fra 10:00 til 15:00, eller om du kun vil delta under selve lanseringen fra 13:00 til 15:00.

Program for lanseringen

 • Skedsmo kommune, ved Håvard Wiik, gir oss et innblikk i hvordan Skedsmo arbeider med universell utforming og sosiale medier
 • Presentasjon av utredningens funn ved Alf Tore Meling (I all offentlighet) og Jon Wessel-Aas (Bing Hodneland)
 • Vi avslutter lanseringen med en paneldebatt

Mediakontakt for utredningen: Alf Tore Meling – 417 63 473


(Informasjon om utredningen fortsetter under bildet)

Bildet viser Lindesnes auditorium i KS huset, Haakon 7s gt. 9 - Oslo

Lanseringen skjer i auditorium Lindesnes (bilde). Påmeldingsfrist er satt til 26. januar. Her er info om beliggenhet

Fakta om utredningen

Utredningen skal bidra til å klargjøre om kravene til gjennomføring av universell utforming gjelder for landets 428 kommuners og 19 (18) fylkeskommuners omfattende bruk av sosiale medier.

Med dette som utgangspunkt er formålet å:

 • Klargjøre de rettslige rammene på området
 • Kartlegge representativ praksis i Kommune-Norge
 • Utforme råd som kan brukes av utredningens målgrupper
 • Legge grunnlag for utforming av en veileder / del av en veileder
 • Sette agenda og søkelys på kommuners og fylkeskommuners bruk av sosiale medier – sett i lys av de rettslige rammene på området
 • Legge grunnlag for videreføring med videre utredninger

Her er de som deltar i utredningens referansegruppe (alfabetisk rekkefølge):

 • Blindeforbundet
  Kari Anne Flaa – Rådgiver interessepolitisk avdeling
 • Asker kommune
  Henrik Slipher – Kommunikasjonsrådgiver
  Øyvind Moen – Webansvarlig
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
  Frank Fardal – Seniorrådgjevar IT drift og utvikling (IDU), tjenesteoppfølging
 • Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling
  Dan-Erik Aggvin – Kommunikasjonsrådgiver
 • Nordland fylkeskommune
  Geir Johnsen – Kommunikasjonssjef
 • Porsgrunn kommune
  Terje Odden – IKT sjef
  Thomas Naper – eKommunikasjonsrådgiver
 • Skedsmo kommune
  Håvard Wiik – Webstrateg
 • Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) / Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  Sigrid Skavlid – Seniorrådgiver
 • Universitetet i Agder
  Øystein Sæbø – Assisterende professor ved Institutt for informasjonssystemer
 • Vest-Agder fylkeskommune
  Arne Karlsen – Kontorsjef Informasjon og service
  Cheryl Macdonald – Kommunikasjonsrådgiver
 • Østfold fylkeskommune
  Kristin H Josefsen – Webredaktør

Ansvarlig for utredningen: I all offentlighet ved Alf Tore Meling

Juridisk utredning: Jon Wessel-Aas advokat/partner Bing Hodneland

Utredningen er finansiert med tilskudd fra Deltasenteret/ Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)


>> Klikk her og meld deg på


Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet