Her er I all offentlighets 10 regler for offentlig sektors bruk av sosiale medier

29. mars, 2015

Offentlig sektors bruk av sosiale medier er helt klart ingen enkel sak. Det dreier seg om komplisert balansegang der organisasjonens egne behov skal balanseres nøye i forhold til demokratiets lover og samfunnets spilleregler. Tiden da det handlet om å «bare stupe uti for å lære underveis», er over. Her er I all offentlighets 10 regler for offentlig sektors bruk av sosiale medier – inspirert av Turistforeningens fjellvettregler

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

Her er de 10 reglene:


1. Legg ikke ut på langtur uten trening

 • Det er nødvendig med klare mål og gjennomtenkt strategi for bruk av – og tilstedeværelse i sosiale medier
 • Det er ikke tilstrekkelig å kopiere andre

2. Meld fra hvor du går

 • Strategi for sosiale medier har liten verdi uten at hele organisasjonen forstår hva det handler om. Den må tilpasses for og forankres i hele organisasjonen
 • Det er avgjørende for varig suksess at strategien er vedtatt av både administrativ og politisk toppledelse
 • At strategien for sosiale medier forankres i kommunikasjonsbehov, eksisterende mål, andre strategier, gjeldene lovverk – og demokratiets spilleregler – er en selvfølge

3. Vis respekt for været og værmeldingene

 • Vær lyttende
 • Følg med i det som skjer – både eksternt og internt
 • Sørg for å være i forkant av begivenhetene
 • Vis samfunnsansvar og respekter målgruppene

4. Vær rustet mot uvær og kulde

 • Kriser og kommunikasjonskriser oppstår. Håndter dem; før, under og etter
 • Ha klar planer, rutiner og ressurser for forebygging og håndtering
 • Informer. Involver. Øv!

5. Lytt til erfarne fjellfolk

 • Trekk inn erfarne fagfolk – både til strategiutvikling, forankringsprosesser og ved potensielle eller akutte kriser
 • Bruk kun fagfolk med kunnskap om offentlig sektor

6. Bruk kart og kompass

 • Mål og strategier må følges og brukes
 • Lag en veileder for bruk av sosiale medier
 • Kurs nøkkelpersoner – og organisasjonen
 • Rutiner for evaluering, rapportering og forbedring er en selvfølge

7. Gå ikke alene

 • Bruk av og tilstedeværelse i sosiale medier må sees og håndteres som profesjonelle og målrettede kommunikasjonsverktøy
 • Ildsjeler er fortsatt viktig, men det må jobbes profesjonelt i team for å holde organisasjonens «stemme» konsekvent over tid
 • Tenk helhet og kombiner sosiale medier med øvrige kommunikasjonskanaler. Både nye og tradisjonelle

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

 • Hensikten med mål og strategi er å holde retning over tid
 • Det kan være hensiktsmessig å endre kurs, men vær alltid bevisst motivene for ønsket endring

9. Spar på kreftene

 • Prioriter mellom de utallige sosiale kanalene
 • Lanser målrettet og trinnvis
 • Tilpass ambisjoner med mål og ressurser
 • Spar tid med rutiner
 • Lag en kommunikasjonskalender for hele året
 • Kartlegg og benytt hensiktsmessige administrasjonsverktøy
 • Evaluer, lær og bli bedre

10. Ta hensyn og vær gjestfri

 • Husk at diskriminerings- og tilgjengelighetslovens kapittel 3, med tilhørende forskrift for universell utforming av IKT-løsninger, vil kunne gjelde for bruk av sosiale medier
 • Forstå reglene og vær bevisst forskjeller mellom hoved- og støtteløsninger

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

29. mars, 2015