Her er hovedrapporten for FoU-prosjektet «Tilgjengelig og forståelig»

29. februar, 2016

Alle som er interessert i myndighetene, sosiale medier og universell utforming bør lese denne rapporten. Her finner du rykende fersk informasjon om befolkningens bruk av sosiale medier, myndighetenes bruk av sosiale medier – samt råd om hvordan det er mulig å være bevisst på universell utforming av sosiale medier.

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

 –

Her er hovedrapporten (.pdf)

(Her får du gratis Adobe Reader for data og mobilenheter)

 –

Om FoU-prosjektet

Dette FoU-prosjektet er en videreføring av utredningen Sosiale kommuner og universell utforming. Mens Sosiale kommuner og universell utforming handlet om å utrede Kommune-Norges bruk av sosiale medier holdt opp mot gjeldende lovverk og forskrift, vurderes ikke lovverk og forskrift i dette FoU-prosjektet.

Formålet med Tilgjengelig og forståelig er å kartlegge oppdatert og nyttig kunnskap, gi praktiske råd og inspirere til videre arbeid og forskning. Vi ønsker med det å styrke arbeidet med gjennomføringen av universell utforming av myndighetenes sosiale medier, som samfunnskvalitet.

FoU-prosjektet er gjennomført av I all offentlighet, og finansiert med midler fra Deltasenteret i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Uten disse midlene kunne ikke prosjektet blitt gjennomført. Midlene kommer fra Deltasenterets program Tilskudd til arbeid med universell utforming i 2015.

 –

Her er hovedrapporten (.pdf)

 –

Dette finner du i hovedrapporten

I kapittel 2 går vi inn på hva som menes med digitalisering i offentlig sektor og hva som menes med digitale barrierer.

I kapittel 3 ser vi på befolkningens fem mest foretrukne sosiale medier, hvor mange som bruker dem – og hvor mange som aldri bruker dem:

 • Facebook
 • Snapchat
 • YouTube
 • Instagram
 • Twitter

I kapittel 4 beskrives følgende syv myndighetsaktørers tilstedeværelse i befolkningens fem mest foretrukne sosiale medier:

 • Brannvesenet
 • Departementene og regjeringen
 • Direktoratene
 • Kommune-Norge
 • Nasjonale beredskapsmyndigheter
 • NRK
 • Politiet

I kapittel 5 beskrives funksjonelle begrepsavklaringer og digitale barrierer knyttet til følgende grupper:

 1. Funksjonshemmede
  • Bevegelseshemmede (Motorikk)
  • Blinde og svaksynte (Syn)
  • Døve og hørselshemmede (Hørsel)
  • Personer med kognitive funksjonsnedsettelser (Kognisjon)
 1. Innvandrere (Språk)
 2. Eldre

I kapittel 6 gjennomgås en minigransking der myndighetenes sosiale medier testes mot universell utforming.

I kapittel 7 og 8 gis det praktiske råd som gjør det mulig for myndighetenes kommunikatører å være bevisst på – og ta kontroll over – universell utforming av sine sosiale medier.

 –

Her er hovedrapporten (.pdf)

 –

Innlegget fortsetter under logoen:

Dette er FoU-prosjektets logo. Logoen viser en illustrasjon av myndighetsbygninger, med snakkebobler. Bygningenes farger er basert på fargene til Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram og Twitter. Bygningens høyde visualiserer rangeringen av den norsk befolkningens bruk av fem kanalene.

Takk til referansegruppen!

En viktig del av dette FoU-prosjektet har vært samspillet med den svært kompetente referansegruppen, som har bestått av følgende 20 personer:

Representantene for myndigheter og akademia

 • Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  Sigrid Skavlid: Seniorrådgiver – Deltasenteret
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
  Geir Sindre Fossøy: Førstekonsulent – Tilsyn for universell utforming av IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  Henriette Magnussen: Seniorrådgiver – Kommunikasjon
 • Enhet for mangfold og integrering Oslo kommune
  Margrethe Siem: Førstekonsulent, OXLO-koordinator
 • Helse- og omsorgsdepartementet
  Helene Mørk Hoddevik: Senior kommunikasjonsrådgiver
  Kjetil Bordvik: Seniorrådgiver
 • NRK
  Helge Kaasin: Gruppeleder Brukergrensesnitt, ansvarlig for brukskvalitet
  Siri Antonsen: Tilgjengelighetssjef
 • Oslo Brann og redning
  June Persdatter Martinsen: Spesialkonsulent – Brannsikkerhet for utsatte grupper
 • Politiet
  Lisbeth Pettersen: Nettredaktør i Politidirektoratet
  Pål Marthinsen: Kommunikasjonsrådgiver i Østfold politidistrikt
 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo
  Bente Arnesen: Rådssekretær
 • Skedsmo kommune
  Håvard Wiik: Leder Web og portalavdelingen
 • Universitetet i Agder
  Øystein Sæbø: Professor IT og informasjonssystemer
 • Vestfold Interkommunale Brannvesen
  Arnt E. Folvik: Informasjonsrådgiver

Representantene for interesseorganisasjonene

 • Dysleksi Norge
  Caroline Solem: Generalsekretær
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Ingunn E. Ulfsten: Fagpolitisk leder
 • Hørselshemmedes landsforbund
  Kristi Vidvei: HLFU
 • Norges blindeforbund
  Kari Anne Flaa: ‎Interessepolitisk rådgiver
 • Seniornett Norge
  Judith Nilsen: Webansvarlig

 –

Her er hovedrapporten (.pdf)

 –

Med vennlig hilsen

Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473