Gratulerer til nye Sandefjord, med nytt kommunevåpen og gjennomført prosess

31. mai, 2016

Første nyttårsdag – 2017 – blir Stokke, Andebu og (gamle) Sandefjord til nye Sandefjord kommune. Tirsdag 24. mai 2016 ble det nye kommunevåpenet vedtatt. Nå er tiden inne for å gratulere, både med nytt kommunevåpen og for gjennomført prosess.

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012), og medforfatter av KSs Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16. 

Tre kommuner blir én – først ute i kommunereformen

Fredag 6. februar 2015 søkte Stokke, Andebu og (gamle) Sandefjord om å få slå seg sammen. I april godkjente regjeringen søknaden – og første sammenslåing i den pågående kommunereformen var et faktum. Første nyttårsdag 2017 blir de tre Vestfold-kommunene til én, med rundt regnet 64000 innbyggere.

Nytt kommunevåpen – Mot og styrke

Tirsdag 24. mai 2016 ble det nye kommunevåpenet vedtatt, etter en omstendelig prosess som har bestått av følgende faser:

 • Fase 1: Idemyldring (mai – oktober 2015)
 • Fase 2: Konkurranse med profesjonelle miljøer (oktober 2015 – mars 2016)
 • Fase 3: Utvelgelse (mars – mai 2016)
 • Fase 4: Beslutning (24. mai 2016)

Eivinn Ueland, informasjonsrådgiver i Sandefjord kommune, forteller at det seirende kommunevåpenet i utgangspunktet ble kalt «Fangstmannen» og at det ble omdøpt til «Mot og styrke» for 1) å fremstå som mer kjønnsnøytralt og 2) for å tydeliggjøre at motivet skal symbolisere noe mer enn hvalfangernes mot og djervhet – fra en svunnen tid. Ueland beskriver grunntanken som å synliggjøre at nye Sandefjord er en kommune som tør å satse, tør å gå foran og vise mot og styrke i flere sammenhenger.

 

Innlegget fortsetter under kommunevåpenet

Kommunevåpenet viser silhuetten av en fangstmann på gullbunn.

Nye Sandefjords kommunevåpen har fått navnet Mot og styrke.

Utfordrende prosess

Ueland forteller videre at prosessen rundt utforming og valg av nytt kommunevåpen har vært svært så komplisert, både fordi det er knyttet mye stolthet til eksisterende kommunevåpen og fordi reglene for utforming av nytt kommunevåpen slettes ikke er så entydige.

Innbyggerinvolvering og 380 innbyggerforslag

De tre kommunene har lagt vekt på og brukt sine sosiale og digitale kanaler til å involvere innbyggerne i prosessen. Sandefjordingene har også organisert en egen aksjon for å bevare og videreføre det gamle kommunevåpenet. Innbyggernes aksjon samlet over tusen underskrifter, noe som førte til omkamp i kommunestyret.

Innbyggerne ble invitert til å delta direkte i utviklingen. Ueland forteller at skolene ble spesielt invitert til å komme med forslag. I denne fasen ble det ikke lagt så stor vekt på at forslagene nødvendigvis måtte følge alle reglene for utforming av kommunevåpen. Tanken var å få flest mulig gode ideer på bordet, slik at de beste kunne tas med videre i prosessen.

Da fristen gikk ut var det kommet inn 380 forslag og ideer. 39 av disse ble valgt og presentert i Sandefjords blad og utstilt i bibliotekene i de tre kommunene. Innbyggerne ble oppfordret til å stemme fram sin favoritt.

Sandefjord blad: Tegnet folkevinneren

Regler for utforming av kommunevåpen

Det finnes regler for hvordan et kommunevåpen skal se ut. Disse reglene ble innført omkring 1930 og stammer fra en middelaldersk tradisjon. Ordet heraldikk kommer fra heroldene, som var datidens informasjonsfolk som ropte ut hva motivet på riddernes skjold var for å gjøre klart for alle på hvilken side i kampene ridderne sto. Også i våre dager skal kommunevåpnene følges av en kort og konsis tekst, som kalles blasonering. Her er hovedreglene for utforming av kommunevåpen:

 • Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.
 • Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
 • Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
 • Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
 • Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
 • Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
 • Motivet skal fylle skjoldflatene godt.
 • Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Kilde: Sandefjord kommunes beskrivelse av regelverk og prosess

 

Med vennlig hilsen

Alf Tore Meling
I all offentlighet

+47 417 63 473