Google liker alle departementenes nettsider. Liker Google din? Slik sjekker du!

17. april, 2015

21. april oppdaterer Google sin algoritme slik at mobiltilpassede nettsider oppnår  fordeler sammenlignet med sider som ikke er mobiltilpasset. Dette betyr at alle som ikke har mobiltilpasset sine nettsider taper rangeringen på Google-søk sammenlignet med sider som er mobiltilpasset. I all offentlighet har testet samtlige departements forsider – og resultatet er heldigvis positivt. Nå kan og bør du teste dine nettsider. Her får du vite hvordan

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

Mobilvennlighet som nytt søkesignal

De aller fleste av oss bruker Google til å finne informasjon og Google lever av å levere oss de søkene vi ønsker. Alle i privat og offentlig sektor bør være svært så opptatt av å komme høyest opp på Googles søkeindeksering. Slik når vi ut til de mener er best for oss. Google bruker mange såkalte søkesignaler når de bestemmer hvem som plasseres øverst – og nederst – i søkeindekseringen. Fra 21. april vil nettsidenes mobilvennlighet inngå som søkesignal. Dette betyr at alle som ikke har mobiltilpasset sine nettsider taper i rangeringen på Google-søk, sammenlignet med sider som er mobiltilpasset. Slik beskriver Google dette:

Starting April 21, we will be expanding our use of mobile-friendliness as a ranking signal. This change will affect mobile searches in all languages worldwide and will have a significant impact in our search results. Consequently, users will find it easier to get relevant, high quality search results that are optimized for their devices.

Google liker departementens nettsider

Etter å ha testet vår egen nettside (som er mobilvennlig i Googles øyne) valgte vi å teste samtlige av landets 16 departements nettsider, med Googles Mobilvennlig-test. Resultatet viser heldigvis at Google ser med blide øyne på samtlige departement. Dette betyr at departementenes nettsider vil få en fordelaktig rangering i Googles søkeindeksering.

Merk at I all offentlighet kun har testet departementenes nett-forsider.

Innlegget fortsetter under bildet

Illustrasjon viser at Statsminister4ens kontors nettside er mobilvennlig

Departementenes nettsider ble testet fredag 17. april mellom klokken 10:00 og 11:00

 

Departement

Er departementets forside mobiltilpasset?

Statsministerens kontor

Ja

Arbeids- og sosialdepartementet

Ja

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ja

Finansdepartementet

Ja

Forsvarsdepartementet

Ja

Helse- og omsorgsdepartementet

Ja

Justis- og beredskapsdepartementet

Ja

Klima- og miljødepartementet

Ja

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ja

Kulturdepartementet

Ja

Kunnskapsdepartementet

Ja

Landbruks- og matdepartementet

Ja

Nærings- og fiskeridepartementet

Ja

Olje- og energidepartementet

Ja

Samferdselsdepartementet

Ja

Utenriksdepartementet

Ja

 

Hvordan kommer din/deres nettside ut av Mobilvennlig-testen? 

Bruk gjerne kommentarfeltet til å fortelle hvordan din/deres nettside kommer ut av Googles Mobilvennlig-test.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

17. april, 2015 , , ,