Etterlysning: Ønsker kontakt med dere som tilfredsstiller Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, i bruken av sosiale medier.

6. juli, 2017

I all offentlighet jobber med to tilskuddsprosjekt og ønsker kontakt med virksomheter innen offentlig sektor/myndighetene som har tilpasset bruken av sosiale medier slik at de tilfredsstiller kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. På forhånd stor takk til dere som deler innlegget.

Av: Alf Tore Meling. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet og Krisehåndtering 2.0, samt ansvarlig for de tre FoU-prosjektene Sosiale kommuner, Sosiale kommuner og universell utforming og Tilgjengelig og forståelig.

Det kan oppleves komplisert å tilfreddsstille forskriften

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger kan nok virke komplisert å tilfredsstille, når det gjelder virksomhetens sosiale medier. Derfor er det ekstra interessant å komme i kontakt med de av dere som har funnet en løsning, eventuelt dere som har bestemt dere for å finne en løsning.

Hvorfor leter vi?

De to prosjektene er noe forskjellige. For fagbokprosjektet leter vi etter aktuelle kapittelforfattere. For prosjekt åpen kildekode leter vi etter nøkkelpersoner som ønsker å bidra med kunnskap, eksempler og inspirasjon.

 Innlegget, med kontaktinformasjon, fortsetter under illustrasjonen:

Illustrasjonen er et svart og hvitt bilde som viser en hånd som holder en påslott lommelykt.

Leter spesielt blant offentlig sektor/myndighetene

For disse to prosjektene rettes blikket spesielt mot følgende aktørene/aktørgruppene, men det er også interessant å komme i kontakt med virksomheter utenfor disse hovedgruppene (alfabetisk rekkefølge):

 • Brannvesenet
 • Departementene og regjeringen
 • Direktoratene
 • Kommune-Norge
 • Nasjonale beredskapsmyndigheter
 • NRK
 • Politiet
 • Stortinget
 • Andre virksomheter innen offentlig sektor/myndighetene

Ønsker også kontakt med CMS-leverandører

Vi ønsker også kontakt med CMS-leverandører som utvikler og drifter offentlig sektors/myndighetenes publiserings- og innholdshåndteringssystemer.

Ta kontakt

Aktører/nøkkelpersoner som kjenner seg igjen i dette bes sende en innledende epost til Alf Tore Meling  der dere forteller hvem dere er samt hva dere kan spille inn og bidra med i ett av – eller begge prosjektene. Alle henvendelser behandles naturligvis konfidensielt.

Beste hilsen
I all offentlighet
Alf Tore Meling

 

 

Informasjon om de to tillskuddsprosjektene:

Fagbok om universell utforming av digitale medier

Målet med dette prosjektet er å initiere/legge grunnlaget for en fagbok som tar for seg ulike innganger om universell utforming av digitale/sosiale medier.

 • Det skal inngås intensjonsavtale med et av landets anerkjente fagbokforlag om utgivelse av en fagantologi, i form av en fagbok med anerkjente kapittelforfattere som har relevant kompetanse innen universell utforming av sosiale -/ digitale medier.
 • Det skal kartlegges relevante forfattere som kan bidra med relevante kapitler om temaet. Endelig valg av kapittelforfattere vil skje i samarbeid med forlaget.

Avtale inngås med det fagbokforlaget som tilbyr best synliggjøring og distribusjon av boken. Boken skal utgis som tradisjonell papir-fagbok, og som e-fagbok. Både papirboken og e-boken skal sikres universell utforming.

Fri kildekode for sosial tilgjengelighet

Målsetningen med dette forprosjektet er å finne fram til en løsning for hvordan det kan utvikles og driftes en fri/åpen kildekode som aktørene innen offentlig sektors/myndighetene kan benytte for å sikre universell utforming av det de publiserer i sosiale meder. I denne omgang avgrenses det i hovedsak på det de publiserer på deres offisielle facebooksider, men twitterpublisering vil også inkluderes.

Her er det viktig at dette prosjektet bygger på at kildekoden skal være åpen og fritt tilgjengelig for både offentlig sektor/myndighetene –  samt deres leverandører.

I all offentlighet har en idealistisk tilnærming til å jobbe med universell utforming. Det overordnede målet er å øke tilgjengeligheten for personer som opplever digitale barrierer i møte med demokratiet og offentlig sektors/myndighetenes bruk av sosiale/digitale medier. Dette arbeidet sees i et demokratisk perspektiv.

 

6. juli, 2017