2011-2014: Etter tre år med gratis deling legges delingstjenesten Eksempel kommune trinnvis ned – fra den formen den har i dag

5. mars, 2014

Delingstjenesten Eksempel kommune er blitt tre år og tiden er nå inne for å avvikle driften – i den åpne formen den har i dag. I all offentlighet ved Alf Tore Meling vil fortsatt holde full fokus på kommuner og fylkeskommuners bruk av sosiale medier, men selve delingen vil vris i retning betalende oppdragsgivere samt dedikerte informatører og kommunikatører som både bidrar, deler og responderer

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i Kommune-Norge (2012). I 2011 etablerte han Eksempel kommune. Han er også fag- og prosjektansvarlig for utredningen Sosiale kommuner 2013.

Les også:

Nødvendig frigjøring av tid

Det har vært en fornøyelse å drive Eksempel kommune gjennom disse tre årene, men det har samtidig vært svært tidkrevende. Tiden er derfor inne for å frigjøre tid. Dette krever at formen på dagens Eksempel kommune legges om. Dette vil frigjøre tid til flere oppdrag, flere skreddersydde analyser, flere kurs og foredrag, flere utredningsoppdrag med nasjonal interesse samt fagbok, blogginnlegg, artikler, kronikker og veiledere.

Videreføring og nedtrapping

I all offentlighet vil fortsatt observere kommuner og fylkeskommuners bruk av sosiale medier. Nytt av året er også at samtlige meldinger som publiseres på kommuner og fylkeskommuners helhetlige offisielle facebooksider arkiveres. Dette er allerede i ferd med å bli en svært interessant database og denne vil inngå som underlag for kommende analyser og utredninger. Den nasjonale rapporten Hele Kommune-Norges facebookrapport – vil også videreføres i samme form som i dag. Det vil også bli sendt et Eksempel kommune-nyhetsbrev, til nøkkelpersoner i Kommune-Norge, 5-6 ganger i året:

Nedrapping og omgjøring vil skje trinnvis i de kommende to månedene. Info vil følge løpende.

Innlegget fortsetter under bildet EK-avvikles

2011-2014: Det har vært en stor fornøyelse å drive Eksempel kommune gjennom disse tre årene, men det har vært samtidig vært svært tidkrevende og tiden er nå inne for å frigjøre tid.

Dagens Eksempel kommune

Dagens Eksempel kommune består av:

Facebooksiden ble lansert 23. februar 2011 og i tiden den har eksistert er det delt utallige eksempler fra store deler av vårt langstrakte Kommune-Norge.

Twittersiden ble lansert i 2012 og faggloggen så dagens lys i januar 2013.

Trinnvis nedtrapping og omgjøring

Inntil videre – takk for alt det spennende og lærerike som har skjedd gjennom disse tre årene.

Eksempel kommune endres ikke over natten og det vil som sagt gis trinnvis informasjon om endringene.

Om du har innspill og/eller spørsmål kan du bruke kommentarfeltet. Du kan også ta kontakt på e-post eller telefon.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
atm@ialloffentlighet.no
41763473

5. mars, 2014