Disse tretten kommunene brukte sin helhetlige offisielle facebookside, til å varsle mulige terrorhandlinger, innen fem timer fra første pressekonferanse klokken 10:00

24. juli, 2014

I dag, torsdag 24. juli klokken 10:00, varslet myndighetene om mulige terrorhandlinger via direktesendt pressekonferanse. Her får du oversikt over hvilke av landets 329 kommuner og fylkeskommuner – med helhetlige offisielle facebooksider – som brukte disse sidene til å informere om dette, innen første fem timer etter pressekonferansen startet

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, rådgiver og formidler i det uavhengige analyse og rådgivningsselskapet I all offentlighet. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisehåndtering 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoU-prosjektene Sosiale kommuner 2013/14, Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15 og Tilgjengelig og forståelig 2015/16.

Hvem varslet – innen første fem timer

Vi skal kunne forvente at landets kommuner og fylkeskommuner informerer sine innbyggere aktivt – også om mulige terrorhandlinger. Men – at det per i dag fortsatt ikke finnes noen nasjonal veileder for bruk av sosiale medier ved kriser gjør at vi ikke nødvendigvis kan forvente at kommunene og fylkeskommunene klarer å fange opp slik informasjon for så å informere koordinert og samkjørt. Vi må også ta i betraktning at kommunene og fylkeskommunene ikke nødvendigvis har avklart om de skal gå ut med denne type informasjon, eller ei. Dette vil kunne handle om usikkerhet knyttet til hvilken etat som «eier» krisen. Slik usikkerhet må fjernes ved hjelp av nasjonal veileder. Kommunene og fylkeskommunene er svært viktige. Det er der folk bor.

Les også:

Her er oversikten over hvilke tretten kommuner som brukte sine helhetlige offisielle facebooksider, til å varsle innbyggerne om mulige terrorhandlinger, innen første fem timer etter at pressekonferansen startet klokken 10:00.

Kommune/fylkeskommune Publisert facebookmelding innen fem timer etter første pressekonferanse
Trysil kommune Kl. 10:12
Haugesund kommune Kl. 10:35
Ålesund kommune Kl. 11:45
Trondheim kommune Kl. 12:42
Eigersund kommune Kl. 12:44
Saltdal kommune Kl. 13:03
Vindafjord kommune Kl. 13:41
Kongsberg kommune Kl. 13:44
Utsira kommune Kl. 13:45
Hammerfest kommune Kl. 14:12
Herøy kommune (Møre og Romsdal) Kl. 14:27
Karmøy kommune Kl. 14:36
Melhus kommune Kl. 14:53

Merk at denne kartleggingen er gjort etter beste evne ved å gå gjennom samtlige meldinger som kommuner og fylkeskommuner har publisert på sine helhetlige offisielle facebooksider, i dag mellom kl. 10:00 og 15:00. Per i dag er det 329 kommuner og fylkeskommuner som har slike sider og det er en viss mulighet for at enkelte meldinger ikke vises. Denne muligheten er liten, men da den eksisterer ber jeg om at kommuner og fylkeskommuner som har publisert slike facebookmeldinger, mellom kl. 10:00 og 15:00 –  som ikke er tatt med i denne oversikten – sender en melding om dette. Listen vil i så fall bli oppdatert.

Les også:

Bruk kommentarfeltet

Dette er et blogginnlegg og jeg setter stor pris på om du bruker kommentarfeltet til å si din mening, komme med innspill, etc. Vennligst merk at analysen avgrenses til første fem timer etter at pressekonferansen startet klokken 10:00. Merk også at det er kommuner som har publisert meldinger etter kl. 15:00. I skrivende stund gjelder dette: Tinn kommune, Aure kommune, Kongsvinger kommune og Asker kommune.

Vennligst ta kontakt dersom du har utfyllende informasjon relevant for denne analysen.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

 • Interessant. Hvordan ser du for deg at informasjonskjeden skal gå fra øverste myndighet og ned til vedkommende som trykker på publiseringsknappen ute i kommunen?

  • AlfToreMeling

   Hei, Stig Ove! Dette krever klare mandater og gjennomtenkt nasjonal strategi m/veileder – som er akseptert og forankret av alle aktørene. Det er en slik strategi jeg etterlyser. Det sentrale her er at det er i landets kommuner landets innbyggere bor – og omfattende nasjonale kriser vil dermed komme til å ramme mange av landets kommuner.

 • Knut Erik

  Tja,så lenge dette ikke har noen konsekvens for det som skjer i kommunen er jeg ikke sikker på om dette er en kommunal oppgave.

  En slik massiv publisering samtidig i alle offentlige kanaler som jeg får inntrykk av du ønsker deg tror jeg kan bidra til mer uro hos befolkningen.

  Når man også ser hvordan FB velger ut hvilke saken den skal vise på newsfeed’en så er jeg usikker på effekten av en kommunal sak.

  • AlfToreMeling

   Hei, Knut Erik! Jeg ønsker mest av alt en bevisst, konsekvent og koordinert krisekommunikasjon – både i forkant av, under og etter nasjonale kriser. Her er det også viktig å forhold seg til at det er i kommunene landets innbyggere bor – og i dette tilfelle er det i landets kommuner beredskapen økes, blant annet med bevepning i gatene.

   • Knut Erik

    Siden den økte beredskapen for er tiltak som ikke kommunen har ansvar for eller utfører så mener jeg at kommunen ikke skal sende ut informasjon på egenhånd.

    Det betyr ikke at jeg er motstander av en nasjonal plan for informasjonshåndtering i slike situasjoner, på samme måte som vi har ved atomulykker.