Den pågående innbyggervarslingen mangler offisiell hashtag. Her er begrunnet forslag!

25. juli, 2014

En så omfattende innbyggervarsling, som den pågående trusselsituasjonen innebærer, gis og får stor oppmerksomhet i sosiale medier. Twitter er en sentral kanal og i denne situasjonen vil det være nødvendig å få etablert en hashtag som kan benyttes til samkjøring og oversikt. Hittil er det ikke etablert offisiell hashtag og jeg anbefaler at ansvarlige myndigheter gjør dette så snart som mulig. Her er begrunnet forslag

Alf Tore MelingAv: Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også ansvarlig for FoUene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15

 

Forslag

I Politidirektoratets pressekonferanse (som startet fredag 25. juli ca. klokken 15:00, på NRK1) brukes stadig begrepet «trusselsituasjonen». Jeg anbefaler at dette begrepet tas i bruk som offisiell hashtag for det pågående informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.

Anbefalt hashtag er #trusselsituasjonen

Styrke: Det er dekkende og beskrivende og allerede tatt i bruk av Politidirektoratets beskrivelse i pressekonferanser

Svakhet: Det er noe langt og vil ta 19 av 140 tegn i en twittermelding

Oppsummert: At hashtaggen er beskrivende, og at begrepet allerede tatt i bruk i politiets informasjonsarbeid, bør veie opp for at den består av 19 tegn.

Illustrasjon som illustrerer forslag om hashtaggen #trusselsituasjonen

Egen hashtag for PST?

Videre er #trusselbilde en mulig hashtag PST kan ta i bruk. Politiet brukte begrepet «trusselsituasjonen» hyppigst i pressekonferansen. Begrepet «trusselbilde» ble brukt da de viste til PSTs analyser. Politiets håndtering av #trusselsituasjonen baseres dermed på PSTs #trusselbilde.

Hva er hashtag?

#-symbolet, også kalt en hashtag, brukes til å markere nøkkelord eller emner i en tweet. Den ble opprinnelig tatt i bruk av Twitter-brukere som en måte å kategorisere meldinger på. Når du legger til hashtag-symbolet før et relevant nøkkelord eller uttrykk (uten mellomrom) i en tweet, kategoriseres tweeten slik at den blir mer synlig i Twitter-søk. Når du klikker på et hashtag-merket ord i en melding, vises alle andre tweets som er merket med dette nøkkelordet. Hvis du bruker en hashtag i tweets som er offentlige, vil alle som søker etter den aktuelle hashtaggen, finne tweeten din. Kilde: Twitters hjelpesenter

Les også:

Bruk kommentarfeltet

Dette er et blogginnlegg og jeg setter stor pris på om du bruker kommentarfeltet til å si din mening, komme med innspill, etc.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet