I all offentlighet tar pause inn i 2018

Kjære oppdragsgivere, samarbeidspartnere, bransjekolleger og lesere. Etter åtte år med spennende og aktivt arbeid er tiden inne for pause.

Av: Alf Tore Meling. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet og Krisehåndtering 2.0, samt ansvarlig for de tre FoU-prosjektene Sosiale kommuner, Sosiale kommuner og universell utforming og Tilgjengelig og forståelig.

Tid for pause

Etter åtte aktive år med fullt fokus på offentlig sektors bruk av digitale medier kjennes det unektelig litt rart å skulle ta en pause. Området er svært interessant, men også krevende om en skal ligge helt i front og stadig levere ny og nyttig kunnskap. Inntil videre håper jeg dere får fortsatt glede av kunnskapene som ligger i FoU- og utredningsrapportene.

Gult smilefjes, med litt sjenert ansiktsutrykk, som skal illustrere pause.

Om å overta NM i Facebook

Tiden er inne for å overføre NM i Facebook for Kommune-Norge, til annen seriøs aktør som kan ivareta og videreføre. Dette er en vanskelig beslutning, og kravene til potensielle aktører blir derfor svært så strenge.

Aktuelle aktører må først kunne overbevise om at de:

  • Er oppriktig motivert til å videreføre og videreutvikle konseptet.
  • Har tilstrekkelig ressurser og kapasitet til å kunne overta, videreføre og videreutvikle.
  • Kan følge opp media og landets kommuner/fylkeskommuner på en vennlig og profesjonell måte.

Overtagelse krever ressurser og eventuell aktør som passerer nåløyet kan tilby løsning for å overta og videreføre konseptet – inkludert overtagelse av I all offentlighets katalogiseringer og åndsverk/immaterielle rettigheter. Overtagles kan tidligst skje over nyttår.

Eksempel kommune-nyhetsbrev kan om ønskelig også inngå i overføringen.

Aktører som kjenner seg igjen i dette bes sende epost til Alf Tore Meling. Vennligst start med en kortfattet beskrivelse av hvem dere er samt hvorfor og hvordan dere kan innfri hovedkravene. Alle henvendelser behandles naturligvis konfidensielt.


Beste hilsen

I all offentlighet
v/ Alf Tore Meling
E-post: atm@ialloffentlighet.no

1. desember, 2017